सांकवाळ पंचायतीच्या वॉर्ड तिनांत उदरगतीचे प्रकल्प

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
कुठ्ठाळीः गोंय क्रांती दिसा सांकवाळ पंचायत मंडळान सुमार 60 लाख रुपया खर्चांची फार्मींक लाब उदरगतीचे प्रकल्प वॉर्ड तिनात सुरू केलें. ह्या वेळार सरपंच गिरीश पिल्ले, वॉर्ड पंच वांगडी तुळशीदास नायक, हेर पंच वांगडी आनी थळावे शेतकार हाजीर आशिल्ले. गोंयांक मुक्ती मेळ्ळी आतां गोंयांत कृशी क्रांती जावपाची गरज आसा. ते खातीर हे प्रकल्प सुरू केल्यात अशी म्हायती पिल्ले हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना दिली.
सध्या एक वॉर्डांत हे प्रकल्प सुरू केल्यात. फुडल्या दिसांनी सगल्या वॉर्डानी हें काम करतले. ह्या प्रकल्पांचो शेतकारांक तशेंच जाणी जमनी पडंग दवोरल्यात ताका परत शेतां लागवडी खाला हाडपाक मजत जातली अशे पिल्ले हांणी सांगलें.
60 लाखांच्या प्रकल्पात राखणे वणट बांदपाचो आसपाव आसा. आमच्या पूर्वजांचो शेती वेवसाय आमी फुडें व्हरपाक जाय. दोन शेतां सरभोंवतणी राखणे वटींचें बांदकाम करतले. ही शेतां पडंग आसात तातूंत आतां पीक घेवपाचें काम परत सुरू करतले अशें तुळशीदास नायक हांणी सांगलें. हेर शेतांनी खारें उदक रिगचें न्हय हे खातीर राखणे वंटी बांदपाचें काम पंचायती वतीन हातांत घेतले. पंचायत वाठारांतले रस्ते रुंद करपाचेंय काम करतले अशी म्हायती तांणे दिली.