सर्गेस्त जयकृष्ण शिरोडकाराक ‘सहकार रत्न’ इनाम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : सहकार मळार मोटो वावर करपी सर्गेस्त जयकृष्ण शिरोडकार हांची सहकार रत्न इनामा खातीर निवड जाल्या. प्रमाणपत्र, भेटवस्तू आनी 1 लाख रुपया अशें ह्या इनामाचें स्वरूप आसा. सरकारान अंदूंच्या सहकार इनामांची घोशणा केल्या.

सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी पत्रकार परिशद घेवन इनामांची घोशणा केली. शिरोड्यां 25 जानेवारीक सांजे 5 वरांचेर इनामां भेटोवपाची कार्यावळ जातली. श्रीकांत नायक हांकां सहकार भुशण जाल्यार दामोदर नायक हांकां सहकार श्री इनाम फावो जालां. गोंय राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय हांचे समितीन ही निवड केल्या.

सहकार भुशण पुरस्कारा खातीर 75 हजार रुपया जाल्यार सहकार श्री इनामा खातीर 50 हजार रुपया दिवपाची तजवीज आसा. ते भायर सहकारी संस्थेंत बरी सेवा दिवपी प्रकाश नायक आनी हेमा गडेकार हांचो भोवमान जातलो. ते भायर भंडारी अर्बन सोसायटी, दिवचल मर्चन्ट सोसायटी आनी सुवर्णलक्ष्मी सहकार पेढी, मडगांव ह्या संस्थांक इनामां फावो जाल्यांत.

सर्गेस्त जयकृष्ण शिरोडकार हांणी सहकार वाठारांत व्हड योगदान दिलां. हाचे खातीर तांचो मरणोत्तर भोवमान जाता.