समाजांतल्या घटकांक एके माचयेर हाडप होच उद्देश

संमेलनाचें उक्तावण करतना पांडुरंग गावडे. कुशीक सगुण वेळीप, भूषण भावे, तेजस्वी कुंभार, डॉ. रामनाथ गावडे, डॉ. उदय गांवकार, कांता गावडे, अविनाश कुंकळयेंकार, जुवांव फर्नांडीस आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पांडुरंग गावडे: केप्यां आदिवासी साहित्य संमेलनाचें दबाज्यान उक्तावण

केपें: आदिवासी समाजांतल्या घटकांक एके माचयेर एकठांय हाडप होच ह्या आदिवासी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाचो मुखेल उद्देश आसा अशें आदिवासी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष पांडुरंग गावडे हांणी सांगलें. दुसऱ्या आदिवासी साहित्य संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले.

ह्या वेळार माचयेर कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे संचालक सगुण वेळीप, भूषण भावे, पत्रकार आनी लेखक तेजस्वी कुंभार, डॉ. रामनाथ गावडे, डॉ. उदय गांवकार, कांता गावडे, अविनाश कुंकळयेंकार, जुवांव फर्नांडीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

ट्रायबल रिसर्च सेंटर गोवा, आदिवासी साहित्य संघ आनी कला आनी संस्कृती संचालनालय हांच्या जोड पालवान दुसरें गोवा आदिवासी साहित्य संमेलन केप्यां सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य म्हाविद्यालयांत आयोजीत केल्लें.

मुखार उलयतना पांडुरंग गावडे हांणी म्हणलें, शिक्षणाच्या उणावाक लागून आदिवासी समाज तकली वयर काडून जगपाक शिकलो ना. कोणाच्या तरी चेपणा खाला जगपाची ताका संवय जाल्या. ताका लागुनूच हो समाज फाटीं उरलाे. आतां सगल्यांक शिक्षणाची सोय जाल्या. ह्या समाजांतली नवी शिक्षीत पिळगी विचार मांडपा खातीर, बरोवपा खातीर उत्सूक आसा, पूण तांकां माची मेळना. अशा लोकांची वळख निर्माण करून दिवपा खातीर हें साहित्य संमेलन आयोजीत केलां.

खास आमंत्रीत वक्ते म्हूण भूषण भावे हांणी म्हणलें, संवसारांत हेर खंयच पुर्विल्लें मौखीक साहित्य उपलब्ध ना. हो आमचे कडेन आशिल्लो खजिनो आसा.

आदिवासी समाजा खातीर विशेश धोरण तयार करूंक जाय. हें धोरण तांच्या परिस्थितीचो विचार करून बरोवंक जाय अशें तेजस्वी कुंभार हांणी म्हणलें.

आदिवासी हो गोंयचो मूळ वारसो आसा. आदिवासी संस्कृती आनी वारशाची पुनरुज्जीवन करप गरजेचें आसा अशें आदिवासी विकास समितीच्यो निमंत्रक आनी कला म्हाविद्यालयाच्याे प्राध्यापिका सुशिला मेंडीस हांणी म्हणलें.

संमेलना थळार विवीध ग्रंथांचे स्टॉल लायिल्ले. हातूंत मुखेलपणान पुर्विल्ल्या काळांतलें आनी आदिवासी समाजांतलें साहित्य तशेंच गांवगिर्‍या वाठारांतले साहित्य, कोंकणी पुस्तकां हांचो आस्पाव आशिल्लो.

संमेलना वेळार पुस्तकांचे लोकार्पण जालें. हातूंत अविनाश कुंकळयेंकार हांचीं चार पुस्तकां, संतोष वेळीप हांचो कवितांझेलो तशेंच देविदास हांचे पुस्तक प्रकाशीत जालें. उपरांत सुनील पालकार हांचे अध्यक्षताये खाला कवी संमेलन जालें. कांता गावडे, गोविंद शिरोडकार हांचे अध्यक्षताये खाला प्रबंध, निबंध, सोदपत्रिका सत्र जालें. जाल्यार दनपारच्या सत्रांत बाराजाण परिचर्चा सत्र जालें.

रामनाथ गावडे हांणी येवकार दिलो. जाल्यार जॉन फर्नांडीस हांणी उपकार मानले.

संमेलन नव्या साहित्यिकांक दिशा दिवपी: गावडे

हें संमेलन पुराय गोंयचें आसा. ह्या संमेलनाक लागून आदिवासी समाजांतल्या साहित्यिकां खातीर माची उपलब्ध जाल्या. ह्या संमेलनांत 25 आदिवासी समाजाचे कवी वांटो घेतले. घडये ते परिपक्व नासतूय बी. ह्या संमेलनाक लागून आयज ना फाल्यां दोन कवी, दोन नाटककार वा दोन कथाकार निर्माण जातले. हें संमेलन निश्चीत अशा नव्या साहित्यिकांक दिशा दिवपी थारतलें अशें संमेलनाचे अध्यक्ष पांडुरंग गावडे हांणी म्हणलें.

ह्या साहित्य संमेलनाच्या प्रदर्शना वेळार दुर्मीळ वस्तू पळोवंक मेळ्ळ्यो. ह्या वस्तूंची वेगळ्यावेगळ्या गांवांनी वेगळींवेगळीं नांवां आसात, आनी आयज हें प्रदर्शन पळोवन खूब खोस भोगता. तशेंच हांव केपें म्हाविद्यालयाचें आनी आदिवासी संघटणेचे अभिनंदन करतां. कला आनी संस्कृती संचालनालयाची मजत आनी आमच्यो कांय येवजण्यो तांचे मेरेन पावोवपा खातीर आमचो सेगीत यत्न आसतलो अशें कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे संचालक सगुण वेळीप हांणी सांगलें.