संस्कृती वांगडा पर्यावरणूक सांबाळटले

आडपयचे बाल भजनी सर्तीचें उक्तावण करतना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक. कुशीक मंत्री सुदिन ढवळीकार आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

श्रीपाद नायकः आडपय बाल भजनी सर्तीचें उक्तावण

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: अध्यात्मीक संस्काराक लागून आडपय गांवांतल्या कलाकारांनी उत्कृश्ट कामगिरी केल्या. ज्येश्ठ कलाकारांच्या मार्गदर्शना खाला नवे कलाकार विवीध मळांचेर दोळ्यांत भरपा सारकी कामगिरी करतात. ताका लागून फुडारांत संस्कृतीचो सांबाळ करपा वांगडाच पर्यावरणाचीय राखण करतले, अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें.

आयपयच्या विजया नायक ट्रस्टा वतीन आयोजीत केल्ले दुसरे निमंत्रीत बाल भजनी सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मंत्री नायक उलयताले. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार, आदले आमदार दामोदर नायक, सरपंच क्षिप्रा आडपयकार, उत्तर गोंय जिल्हो पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायक, संतेक नायक मुळे, सोमेश नायक, अजय नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

आडपयच्या कलाकारांनी विवीध मळांचेर उत्कृश्ट कामगिरी करतना नवे कलाकार घडोवपा खातीर वावर केला. संगिताची तळमळ दरेका कलाकारां मदीं दिसता. हाकाच लागून विवीध सर्तींचें आयोजन येसस्वी जाता. फुडारांत विजय नायक मेमोरियल ट्रस्टा वतीन विवीध उपक्रम सुरू करून कलाकारांक माची तयार करून दिवपाचो यत्न करतले, अशें केंद्रीय मंत्री नायक हांणी सांगलें.

घरकान्नीच्या योगदानाक लागून राजकारणांत केंद्रीय मंत्री नायक येसस्वी जाल्यात. विजया नायक हांच्या मरणान निर्माण जाल्ली पोकळी भरून येवची ना, पूण समाजा खातीर व्हड योगदान दिल्ल्या विजया नायक हांकां गांवचे लोक केन्नाच विसरपाक शकचे नात, अशें मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें.

ह्या वेळार दामोदर नायक, क्षिप्रा आडपयकार आनी अजय नायक हांणी आपले विचार मांडले. सिद्धेश नायक हांणी येवकार दिलो. मनोहर भिंगी हांणी सुत्रसंचालन केलें जाल्यार सुरज नायक हांणी उपकार मानले.