संवसार पाडवो मनोवन नव्या वर्साक येवकार

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पाळी-कोठंबे आपल्या घरा गुडी उबारतना. कुशीक सुलक्षणा सावंत.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : बुधवारा चैत्र शुद्ध प्रतिपदेच्या दिसा गोंयकारांनी संवसार पाडवो मनोवन नव्या वर्साक येवकार दिलो. म्हापशें, दिवचल, सांखळी, मडगांव, फोंडें ह्या शारांनी सकाळीं शोभा यात्रा जाल्यो. सांखळे जाल्ल्ले शोभा यात्रेक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हाजेरी लायली.

संवसार पाडव्या दिसा हिंदू भाव घरा मुखार गुडी उबारतात. तशेंच पंचांगाचें पुजन जाता. सकाळीं हिंदू भावांनी घरा मुखार रांगोळी घालून आंब्याच्या पानांचे तोरण दाराचेर लायलें. कडुनिंबाचीं पानां खावपाची रीत आसा. उपरांत घरा मुखार गुडी उबारली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पाळी कोठंबी हांगा मूळ घरा कडेन गुडी उबारली. भौशीक वाठारांनी लेगीत गुडी उबारपाची कार्यावळ जाली. कांय जाण गुडी उबारले उपरांत गुडीची पुजा करतात.

दर वर्सा म्हापश्यां सकाळीं गुडी पाडव्याची मोटी कार्यावळ जाता. हे खेपे लेगीत ती जाली. मंगल वाद्यांच्या धुनीचेर शोभायात्रा जाली. उपरांत सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. दिवचले शांतादुर्गा हायस्कुला कडेन कार्यावळ जाली. सांखळे बाजार ते राधाकृष्णाच्या देवळा मेरेन शोभा यात्रा जाली.

फातोड्ड्यां हिंदू ग्रामस्थ संघटणे वतीन प्रभात फेरी जाली. प्रभात फेरयेचें दामोदर लींग देवळा कडेन विसर्जन जालें. गुडी पाडव्याचे म्हत्व सांगपी उलोवपां जालीं. दवर्ली मडगांवां दुर्गामाता देवस्थाना कडेन प्रभात फेरी जाली.

राज्यांतल्या सगल्या देवळांनी गुडी पाडव्या निमतान कार्यावळी जाल्यो. सांजवेळा भौशीक नव्या पंचांगाचें वाचन जालें.