संरक्षण दळांत गोंयकारांची भरती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एनसीसी केंद्रांची घेतले मजतः विक्रम मेनन


पणजी : गोंय राज्यांतल्यान चडांत चड अग्निवीरांची नोंदणी जावची म्हूण गोंयच्या नौदळ फांट्याचे यत्न आसतले, अशें गोंयचे फ्लॅग ऑफीसर रिअर अॅडमिरल विक्रम मेनन हांणीं सांगलें. भारत सरकाराच्या ‘​अग्निपथ’ येवजणे विशीं माध्यमां कडेन उलयतना तांणी ही म्हायती दिली.
राज्यांतली विद्यालयां तशेंच म्हाविद्यालयांक भेटी दिवन येवजणेची म्हायती विद्यार्थ्यां मेरेन पावयतले.
देशाच्या उबारणे खातीर अग्निपथ ही सर्वोत्कृश्ट येवजण आसा. नौदळ सेवेंत प्रवेश करपा खातीर पिरायेची अट उणी करपाचो हेत हाचे फाटल्यान आसा. भारतीय नौदळा कडल्यान पुराय देशांतल्यान भरती जातली. गोंयांतल्या एनसीसी फांट्याची भरती प्रक्रिये खातीर मजत घेतले. विद्यालयांनी तशेंच म्हाविद्यालयांनी मार्गदर्शन करपी व्याख्यानांचे आयोजन करतले. तरणाट्यांक नौदळांत करीअर घडोवपाची ही बरी संद आसा. पारदर्शक पद्दतीन उमेदवारांची निवड जातली.
नौदळाचे सेवेंत दाखल जाले उपरांत विद्यार्थ्यांचे तंत्रीक गिन्यान अदीक विकसीत जातलें. सुरवातीक विद्यार्थ्यांक तज्ञां कडल्यान शिस्तबद्ध प्रशिक्षण तशेंच मार्गदर्शन मेळटलें. येवजणेंतल्यान भायर पडटना अग्निवीराक थारावीक रक्कम दितले. ह्या पयशांतल्यान तांकां उच्च शिक्षण घेवप शक्य जातलें. 25 टक्के अग्निवीरांक 15 वर्सां नौदळांत सेवा करपाची संद मेळटली.
तरणाट्यांक चार वर्सां खातीर सुरक्षा दळांत सेवा दिवपी अग्निपथ येवजणेक केंद्रीय मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. संरक्षण दळांत गोंयकार तरणाट्यांक चडांत चड नाकऱ्यो मेळच्यो हे खातीर सरकार यत्न करतले,