संगम भोसलेचो समाजांतले वायट प्रवृत्तीचेर वार

‘पुष्पांजली’ कविता झेल्याचें प्रकाशन करतना मेखला साळकार. वांगडा राजमोहन शेट्ये, रमेश वंसकार, संगम भोसले आनी डॉ. मनोज कामत.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. मनोज कामत: ‘पुष्पांजली’ कविता झेल्याचें जालें प्रकाशन

पणजी: ‘पुष्पांजली’ संग्रहांत भाश्य कवितेंतल्यान संगम भोसले हांणी समाजांतले वायट प्रवृत्तीचेर वार केला, अशें मल्लिकार्जून महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मनोज कामत हांणी सांगलें.

    गोमंतक साहित्य सेवक मंडळा वतीन मंडळाच्या सभाघरांत संगम भोसले हांच्या ‘पुष्पांजली’ ह्या सव्या कविता झेल्याचें प्रकाशन जालें. ह्या वेळार डॉ. मनोज कामत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. हें पुस्तक पत्रकार, लेखक अनंत साळकार हांकां अर्पण केलां आनी तांची धूव मेखला साळकार हांचे हस्तुकीं प्रकाशन जालें. ह्या वेळार माचयेर मंडळाचे अध्यक्ष रमेश वंसकार आनी संगम भोसले हाजीर आशिल्ले. 

   संगम भोसले हे तत्वा कडेन तडजोड करपी लेखक, पत्रकार न्हय. तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवची अशे ते लेखक. समाजाचें बरें जावचें म्हणून तांणी सदांच बरयलें, अशें डॉ. कामत हांणी सांगलें. 

  संगम भोसले हांणी, आपूण स्पश्ट वक्तो. जें आसा तें आसा आनी ना तें ना सांगपी. अनंत साळकार हे उत्कृश्ठ लेखक, कवी आशिल्ले. पूण तांणी केन्नाच फुडें फुडें करूंक ना. तांचें साहित्य प्रकाशीत जावपाक जाय, अशें तांणी सांगलें. 

रमेश वंसकार हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो. कोषाध्यक्ष राजमोहन शेट्ये हांणी सुत्रसंचालन केलें. 

मराठा तालुको मेळावो, महाराष्ट्र राज्य संघटणे वतीन पिर्णाची समाजकार्यकर्ता सुरेखा निळकंठ चोडणकार हांचो योगेश केरकार हांचे हस्तुकीं ह्या वेळार भोवमान जालो.