श्रीलंकेचें सेगीत दुसरें जैत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बायलांचे संवसारीक टी-20 क्रिकेट सर्तींत श्रीलंकेन सेगीत दुसऱ्या जैताची नोंद केली. ताणें बांगलादेशाक 7 विकेटींनी हारयलो. श्रीलंकेची ओपनर हर्षिता समरविक्रमान 50 बॉलांनी 69 धांवड्यांची नाबाद खेळी केली.

टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेवपी बांगलादेशान 20 ओव्हरींनी 8 विकेटी वगडावन 126 धांवड्यो केल्यो. ताका प्रत्युत्तर दितना श्रीलंकेन 18.2 ओव्हरींनी मोखीचो फाटलाव केलो.

बांगलादेशान बरी सुरवात केली. ताणें 6 ओव्हरींनी 48 धांवड्यो केल्ल्यो. पूण, चमारी अथापथू आनी इनोका रणवीरा हांणी बांगलादेशाचे धांवगतीचेर अंकूश दवरलो आनी 126चेर आडायलो. शमीना सुल्तानान 20, मुर्शिदा खातूनान शुन्य, शोभना मोस्तरीन 29, निगार सुल्तानान 28, लता मोंडलान 11, शोर्ण अख्तरान 5, ऋतू मोनीन 2, सलमा खातूनान नाबाद 9, नाहिद अख्तरान 8 आनी जहांआरा आलमान 1 धांवडी केली.

श्रीलंके वतीन औशादी राणसिंघेन तीन आनी चमारी अथापथून 2 विकेटी घेतल्यो. इनोका रनवीरान एक विकेट घेतली.

मोखीचो फाटलाव करपी श्रीलंकेन सुरवात सावकाश केली. ओपनर हर्षिता समरविक्रमान पावरप्लेंत फकत 13 खेळ्ळी. दुसरे वटेन मुखेली चमारी अथापथून 17 बॉलांनी 15 धांवड्यो केल्यो. पावरप्लेचे अखेरे मेरेन हर्षिता 9 बॉलांनी फकत आठूच धांवड्यो करपाक शकली. उपरांत तिणें लेगीत खेळ सावकाश केलो. पूण, उपरांत तिणें खेळपट्टीचेर जम बसयलो आनी 16वे ओव्हरीच्या चार बॉलांचेर दोन सके आनी एक चवको मारलो. अखेरेच्या खिणाक निलाक्षी डी सिल्वान तिका बरी साथ दिली. दोगांयनी 124 धांवड्यांची भागिदारी केली. डिसिल्वाचें 41 धांवड्यांचें योगदान आशिल्लें. अकेरेक श्रीलंकेन तीन विकेटी वगडान मोख मेळयली.