श्रद्धेय : एक यादस्तिका श्रद्धेन ओंपिल्ली यादस्तिका…

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्ह जें जिवीत धुपां परीं आसूंक जाय. जुवांव तॅवीस्वो बल्गेरीया देसांतले आपोस्तीक नुन्सीयो आपल्या जिविताचेर भाश्य करतना बरयतात- ‘म्हजें जिवीत धुपां परीं जावंक जाय. तो धूप एका आयदनांत धांपून दवरल्यार तसोच उरता. ताका कसलेंच रुप ना मोल. पूण जर तो धूंप जर धुंपाटण्यांतल्या जळट्यां इंगळ्यांचेर घालो जाल्यार तो फुलता, पर्जळून जळूंक लागता. ताचो परमळ, धमधम सगळ्यांक फांकतां. सगळो वाठार परमळटा.’ आपल्या सभाव गुणांनी सगल्यांक आवडपी राजू हो असोच धुंपा वरीं आसलो. हालींच म्हाका सांवड्डें- कुडचडेंचे शणै गोंयबाब सेवा केंद्राचें एका खास कार्यावळींत आपोवणें आसलें. केंद्राचे वावुरपी समितीचे तशे सगळेच म्हजे इश्ट. म्हाका ना म्हुणूंक धाडस जालें ना. ते कार्यावळींत हालींच संवसाराक अंतरिल्ले स. राजेंद्र (राजू) चिमणू नायक हांचे नांवांन ‘श्रद्धेय’ नांवाचे यादस्तिकेचें लोकार्पण केलें. खेरीतपणान त्या यादस्तीकाच्या कार्यांवळींतलो तो भावनीक खीण आसलो. त्या समयार दोळ्यांत दुकां आयले बगर रावलीं नात. कित्याक तर राजू हो तसोच मनीस आसलो. सेवा केंद्राचे सचीव मोहनदास सांवत देसाय आनी भांडारी विठ्ठल सावंत आवदियेंकार हांचे कल्पनेंतल्यान हें यादस्तीकेचो जल्म जाला. हातूंत दरेक वावुरपी समितीच्या वांगड्यांचोय हातभार लागला.
ह्या यादस्तीकांत सेवा केंद्राचे अध्यक्ष मनोहर पांगो नायक हांची उतरांजली श्रद्धेय – स. राजेंद्र नायक नांवाचो लेख आसा. तातूंत मनोहरबाब म्हणटांत- शणै गोंयबाब सेवा केंद्राचे थापणुके सावन आपल्या निमणें श्वासा मेरेन भोव निश्ठेन वावुरिल्ले आमचे सांगाती आसले. कोंकणी भास, कोंकणी मनीस आनी कोंकणी संस्कृताय हें विशीं सदांच जागृत स. राजू कोंकणी विरोधकां कडेन एक हाती लढाय मारपी आशिल्लो. उपरांत दुसऱ्या लेखांत गुरुदत्त किर्तनी म्हणटांत, भरवंशाचो वांगडी राजू आसलो म्हणटांत. जाल्यार सदां उमेदीचो कोंकणी गडो ह्या लेखांत विठ्ठल सांवत आवदियेंकार बरयतात- सगल्यांनीच एक ना एक दीस हो संवसार सोडून वचपाचें. हें सत. तरीय रेवणसिध्द नायक, अनंत साळकार हांचे वचप अकालीन म्हणूंक जाय. तातूंतलोच आमचो राजू. ह्या सगल्यांच्या वचपान जीव चुरचुरलों. तशेंच बरोवपी मेघश्याम प्रभू, लुईस कोस्ता, स्नेहल रामा नायक हांच्या लेखकांचो आस्पाव आसा.
नायजेरिया देशांत इफीक भाशेचे निश्ठावंत कार्यकर्ते बॅन ऑकन हो इफीक भाशेचो प्रसार करपाक क्रॉस रिव्हर स्टेट, नायजेरियाक वावुरता. इफीक ही नायजेरियाची अधिकृत भास. बॅन ऑकनांच्या मतान भास ही निकटी उलोवपाक जायना तर ते भाशे खातीरुय उलोवंपाक जाय. ( We should not only speak a language we should speak for languages.)
असोच कोंकणीचो खडेगांठ निश्ठावंत कार्यकर्तो म्हळ्यार स. राजेंद्र नायक. ताचो कोंकणी चळवळीचे कडेन खूब लागींचो संबंध आशिल्लो. 1982 सावन तांणी कोंकणी भाशेचे संदर्भातल्या साबार चळवळींनी वांटो घेतिल्लो. एके चळवळीचो भाग म्हूण तांणी पणजी आझाद मैदानाचेर 24 वरां उपास केला. म्हजी आनी राजूची इश्टागत सुमार 20 वर्सा आदली. तांच्यो यादीं अजून लेगीत फुगावांच्या मांवा भशेन ताज्यो आसात. म्हाका उगडास जाता तो 2013 जेन्ना राजेंद्र बाब नायकाक कोंकणी भाशा मंडळाचो जुजे पियेदाद क्वाद्रुस यादस्तीक कार्यकर्तो पुरस्कार लाबिल्लो. त्या वर्सा कार्यकर्तो पुरस्कार मेळपाचो मान कुडचडें गांवाक फावलो. उपरांत दुसरे वर्सा (2014) होच पुरस्कार राजेंद्र नायक ह्याच नांवाचो पुरस्कार सावयवेरें गांवांत फावो जालो. मजेची गजाल म्हळ्यार हांवें राजेंद्र बाबाक सांगले- पळय, आमचे कोंकणींत राजेंद्र नांवांचे दोन मनीस वावुरतात. देखून हांव तुका आयज सावन राजू ह्या नांवांन उलो करतलो. ताणें व्हडा उमेदीन ही म्हजो प्रस्ताव स्विकारलो.
जरीय इफीक भाशेचो निश्ठावंत कार्यकर्ते बॅन ऑकन प्रचारक आसलो, तेच परीं कोंकणीचो राजेंद्र बाब क्रियाशील कार्यकर्तो आसलो. ताची उणीव कोंकणी भाशेक सदांच जाणवतली. तांच्या आत्म्यांक शांती लाबूं, हीच देवा कडेन प्रार्थना…!

विशाल सिनाय खांडेपारकार,
8080622370