शेळी – काणकोणां मोटार लवंडली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोण: मडगांव सावन कारवाचे दिशेन वचपी एक मोटार शेळी हांगासरल्या व्हॉल्तार काल फांतोडेर लवंडली. मोटारींतले लोक देवदर्शनाक वताले. शेळी हांगासरल्या व्हॉल्तार चालकाचो ताबो सुटिल्ल्यान मोटार रस्त्याचे कुशीक लवंडली. सुदैवान ह्या मोटारींत आशिल्ल्या कोणाकूच कांयच जालें ना अशें मोटारींतल्या एका मनशान सांगलें. शेळी हांगासरल्या व्हॉल्तार हाचे पयलीं कितलेशेच अपघात जाल्यात.