शिक्षणा वांगडा संस्कारूय म्हत्वाचे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. देविया राणे: वाळपय केशव बळीराम हेडगेवार विद्यालयाचो इनामां भेटवण सुवाळो उमेदीन 

वाळपय: पुस्तकांतल्या शिक्षणा वांगडा आयज संस्कारूय तितलेच म्हत्वाचे. डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार हे शाळेन संस्कारा वांगडा समाजांत आपलें नांव निर्माण करपा खातीर विचारांचें प्रोत्साहन दिवपाचें केल्लें काम खर्‍यांनीच तोखणायेचें. येवपी काळांत ह्या विद्यालया वरवीं निर्माण जावपी भुरगीं समाजाचे उदरगती खातीर येसस्वी थारतलीं अशें गोंय वनाविकास महामंडळाची अध्यक्ष तशेंच पर्यें मतदारसंघाची आमदार डॉ. देविया राणे हांणी सांगलें. 

वाळपयच्या केशव बळीराम हेडगेवार हांचे वतीन आयोजीत केल्ल्या विद्यालयाच्या स्नेहसंमेलन आनी इनामां भेटवण कार्यावळीक देविया राणे उलयताली. वाळपयच्या गोविंद इंदिरा सभामंडपांत ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. 

ह्या वेळार माचयेर वाळपय नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सेहझीन शेख, पणजी मुखेल शाळेचे सचीव सुभाष देसाय, वाळपय थळावे समितीचे अध्यक्ष डॉ. अशोक आमशेकार, थळावे सचीव प्रकाश गाडगीळ, उपाध्यक्ष वामन बापट, शाळेची प्रभारी शिक्षिका निलांगी शिंदे, पालक शिक्षक संघटणेचे अध्यक्ष रामा गांवस, संघटणेचे वांगडी कृतिका चोर्लेकार, रुद्रेश मणेरकार हाजीर आशिल्ले.  

आमदार डॉ. देविया राणे हांणी, पालकान आपल्या भुरग्यांची काळजी घेवप गरजेचें. भुरग्यांक शाळेंत भरती केल्या उपरांत आपली जबाबदारी सोंपली असो चुकीचो विचार करिनासतना आपल्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर शिक्षकां कडेन सतत संपर्क दवरप काळाची गरज अशें तिणें फुडें म्हणलें.  

नगराध्यक्ष सेहझीन शेख, डॉ. अशोक आमशेकार, सुभाष देसाय हांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडले. 

ह्या वेळार समरगाथा 1857 ते 1847 ह्या विशयाचेर स्नेहसंमेलन जालें. 

आरती गावडे, अनिशा गांवस, सुविधा जोशी हांणी स्नेहसंमेलनाचें सुत्रसंचालन केलें.

भुरग्यांनी सादर केल्ल्या येवकार गीतान कार्यावळ सुरू जाली. वामन बापट हांणी मानेस्तांची वळख करून दिली. सोम्या नायक, संजना नायक, सिमी पोकळे, सुवर्णा फडके हांणी मानेस्तांक फुलांचे तुरे भेटोवन येवकार दिलो. कार्यावळीचें प्रास्तावीक अशोक आमशेकार हांणी केलें.

शिक्षिका दीप्ती हांणी अहवाल वाचलो. ह्या वेळार विवीध विशयांचेर घेतिल्ल्या विवीध उपक्रमांच्या जैतिवंतांक मानेस्तां हस्तुकीं इनामां भेटयलीं.