शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षकां खातीर अर्थीक सहाय्य येवजण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दर वर्सा आठ खेळगड्यांक मेळटली संद, अधिसुचोवणी जारी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजी : शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण दिवपी प्रशिक्षक तयार करून दर्जेदार खेळगडे घडोवपाचे यत्न राज्य सरकारा कडल्यान सुरू जाल्यात. ते फाटभुंयेर विवीध प्रकारांच्या 25 खेळांतल्या पारंगत खेळगड्यांक प्रशिक्षक जावपाचे प्रशिक्षण घेवपाक पटियालातल्या नेताजी सुभाष नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्सांत वचपाक मेळचे, हे खातीरची नवी अर्थीक सहाय्य येवजण खेळां खात्यान बिरेस्तारा अधिसुचीत केल्या.
येवजणे खाला पात्र थारपी उक्त्या प्रवर्गांतल्या 6, जाल्यार अनुसुचीत जाती (एससी) आनी अनुसुचीत जमातींतल्या (एसटी) दरेकी एका खेळगड्याक ह्या इन्स्टिट्यूटांत वचपाची संद मेळटली. उक्त्या प्रवर्गांतल्या 6 खेळगड्यांक कीट, प्रवास खर्च, राबितो वेवस्था आनी अर्ज फी हे खातीर सुमार 9.82 लाख रुपयांची अर्थीक मजत मेळटली. जाल्यार एससी आनी एसटीच्या खेळगड्यां खातीर दरेकी 1.63 लाख रुपयांचो खर्च सरकारा वरवीं करतले. खेळां संचालक रोहीत कदम हांणी जारी केल्ल्या अधिसुचोवणेंत नमूद केलां.
पदविका अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेवपाक इत्सूक खेळगड्यांनी येवजणेचो लाव घेवपा खातीर 31 एप्रील मेरेन खेळां आनी युवा वेवव्हार खात्या कडेन संपर्क करचो. 21 ते 35 पिरायगटांतले खेळगडे यवेजणेचो लाव घेवपाक शकतात. हे विशीं अदीक म्हायती 222.nsnis.org हे वेबसायटीचेर दिल्या, अशें अधिसुचोवणेंत नमूद केलां.
उमेदवारांच्या निवडी खातीर खेळां संचालकांच्या फुडारपणा खाला समिती स्थापन करतले. हे समितींत खेळां आनी युवा वेव्हार खात्याचे सहाय्यक संचालक तशेंच खातें आनी ‘साग’च्या वरिश्ठ प्रशिक्षकांचो वांगडी म्हूण आस्पाव करतले. अर्जदारांची कागदपत्रां आनी अटींच्या पुर्ततायेचो विचार करून पात्र उमेदवारांक येवजणेचो लाव दितले.

ह्या खेळांचे प्रशिक्षक जावपाक मेळटले
धनुर्विद्या, अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सींग कॅनोइंग आनी कयाकींग, सायकलींग, फे​न्सींग, फुटबॉल, जिम्नॅस्टीक, हँडबॉल, हॉकी, ज्युडो, कब्बडी, खो-खो, रोईंग, शुटींग, स्विमींग, टेबल टेनीस, तायक्वांदो, व्हॉलिबॉल, वेटलिफ्टींग, व्रेस्टलींग, वुशू आनी योगा.