वॅलेंटायन डे मनयतनाभारतीय संस्कृताय सांबाळचीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयच्या सोशल मिडियाच्या युगांत भारतीय संस्कृतायेचो तरणाटे पिळगे मदीं विसर पडपाक लागला, अशें दिसता. 14 फेब्रुवारी दिसा विशीं जोडपीं आनी तरणाण्यां मदीं उमळशीक दिसून येता. ही सामकी गंभीर आनी हुस्क्याची गजाल.
भारत संवसारांतली तिसरी महाशक्त म्हणून उदेता आसतना अस्तंती संस्कृताय आपणावप आमच्या सुसंस्कृत लोकशाय देशाक धोक्याचें. 14 फेब्रुवारीक वेलंटायन डे हो सगळ्या संवसारा वांगडा भारतांत नेटान मनयतात. पूण म्हाका दिसता हो दीस पुरायपणान भारतीय संस्कृताये आड आसा. हो दीस मनोवपाक कसलीच हरकत ना. पूण आमची संस्कृताय सांबाळपाक जाय. खंयचेंय काम संस्कृतायेचेर आदारून आसूंक जाय. कारण भारतीय संस्कृताय पुराय संवसारांत वेगळी आसा. आयचे तरणाटे पिळगेन तिका खंयच वेर वच्ची ना हाची जतनाय घेवंक जाय.
भारतांत जायत्या जाती- धर्मांचे लोक रावतात. हांगां आमकां जायत्यो भासो, पंथ, जाती, धर्म, वेशभूषा आनी वेगवेगळी संस्कृताय पळोवंक मेळटा. दर 40 किमी अंतरा उपरांत वेगवेगळ्या भाशांची गोडसाण आयकूंक मेळटा. अशे परिस्थितींत आयच्या काळांतल्या जोडप्यांनी, तरणाट्यांनी ही संस्कृताय वाडोवंक जाय. भारतीय संस्कृतायेची वळख करून घेवपाक जायत्या देशांचे नागरिक भारताक भेट दितात. दर एका दिसाक वेगळें म्हत्व आसा. योग भारतांत सुरू जालो आनी योगाक पुराय संवसारान मान्यताय मेळ्ळ्या. भारतांतल्यान आयुर्वेद विज्ञानाची उदरगत जाली. भारतांत हजारांनी वखदी वनस्पती आसात. पूण आमची तरणाटी पिळगी अस्तंती संस्कृताये हें दुर्दैवी आसा.
सगळ्या धर्मांतले लोक सुखान रावतात, असो हो एकसुरो देश. साधू- संत, ऋषी, क्रांतीकारी, स्वातंत्र्यसेनानी, महान मनीस हांच्या अथक यत्नांक लागून सुसंस्कृत भारत उंच उबो रावला. हे भुंयेचेर जायत्या देवदेवतांचें निवासस्थान दिसता. भारताचेर सगळ्या धर्मांच्या देवदेवतांचो आशीर्वाद. हिंदू, मुसलमान, शीख, क्रिस्तांव, बौद्ध, जैन आदी धर्मांक लागून भारतीय संस्कृतायेचेर विवीधताय आयल्या. तेच खातीर आयज भारतांत एकचार आनी खेळीमेळीचें वातावरण आसा.
इतली बळिश्ट भारतीय संस्कृताय आसतना भारतीय तरणाट्यांनी अस्तंती संस्कृताय वा पद्दती कित्याक आपणावच्यो? वेलंटायन डे मनयतना भारतीय संस्कृताये प्रमाण तो मनोवंक जाय. पश्चिमी संस्कृतायेचो अभ्यास करचो, पूण कोणेच ती आपणावची न्हय. हांव परत एक फावट सांगपाक सोदतां की वेलंटायन दिसा भारतीय संस्कृतायेच खंयच धपको बसचो ना, हाची जतनाय घेवची.

रमेश लांजेवार
992169077