वाळपय हेडगेवार शाळेच्या पालक-शिक्षक संघ समित्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः वाळपयच्या हेडगेवार शिक्षण संस्थेच्या पालकांची बसका वाळपय हांगा काणेकार हॉलांत जावून पूर्व प्राथमीक, प्राथमीक आनी माध्यमीक विभागाच्या पालक- शिक्षक संघाच्यो नव्यो समिती वेंचून काडल्यो. ह्या वेळार संस्थेच्या वेवस्थापन समितीचो अध्यक्ष डॉ अशोक आमशेकार आनी हेर पदाधिकारी  तशेंच कुजिरा- बांबोळे हांगच्या हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालयाचो प्राचार्च दीपक आमोणकार रहाजीर आशिल्लो.
समिती फुडले भशेन आसात- पूर्व प्राथमीक विभाग- रुद्रेश मणेरकार- अध्यक्ष, आज्ञा सावयकार- सचीव, अमीत फातर्पेकार- भांडारी. वांगडी- विष्णू च्यारी, निलिमा गांवस, छबी गांवस, प्रियांका चव्हाण. प्राथमीक विभाग- कृतिका चोर्लेकार- अध्यक्ष, प्रांजल च्यारी- सचीव, भूषण जोशी- भांडारी, वांगडी- विष्णू च्यारी, प्रियांक कुडणेकार, राजेंद्र कल्मिकसकार, विजय मराठे. माध्यमीक विभाग- रामा गांवस- अध्यक्ष, आरती गावडे- सचीव, मेधा जोशी- भांडारी, वांगडी- लाडको कुडतरकार, रामचंद्र नायक, चंदन गांवस, अंकुश धुरी.
बसकेक चडशे पालक हाजीर आशिल्ले. शिक्षिका आज्ञा सावयकार हिणे नव्या शिक्षणीक वर्सांत चालीक लावपा खातीर म्हत्वाच्यो सूचोवण्यो केल्यो. सदानंद मिशाळ, दीपक आमोणकार हांणी पालकांक मार्गदर्शन केलें. पोरूंच्या पालक-शिक्षक संघाच्या वावराचो अहवाल शिक्षिका आरती गावडे हिणे सांदर केलो.