वाळपय-झरमें कदंब बस बंद जाल्ल्यान प्रवासी, विद्यार्थी हांचे मुखार समस्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सोमारा सावन सुरू जातल्यो शाळा; बस ताकतिकेन सुरू करपाची मागणी

वाळपय: वाळपय वाठारांतल्यान दाबें, झरमें बी सुवातांनी वचपी कदंब बस अचकीत बंद जाल्ल्यान प्रवासी वर्गाचें व्हड प्रमाणांत हाल जातना दिसून येता. सोमारा सावन शाळा सुरू जावपाच्यो आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक मात हाचो त्रास सोंसचो पडटलो. ते खातीर कदंब म्हामंडळान ही बस ताकतिकेन सुरू करची अशी मागणी प्रवासी आनी विद्यार्थी वर्गान केल्या.

वाळपय ते म्हाऊस मजगतीं रस्त्याचें हॉटमिक्सींग काम सुरू आसा. ताका लागून प्रवासी बसीक वचप शक्य नाशिल्ल्यान कदंब बस बंद जाल्ल्याची म्हायती उपलब्ध जाल्या. हाका लागून नागरिकांनी खर स्वरुपाची निरशेणी उक्तायल्या. रस्त्याचें काम ताकतिकेन पुराय करचें अशी मागणी लोकांनी केल्या.

वाळपय वाठारांतल्यान म्हाऊस, दाबें, झरमें अशी प्रवासी कदंब बस सुरू आशिल्ली. पूण फाटल्या पंदरा दिसां सावन ती अचकीतपणान बंद केल्या. हाका लागून सद्या तरी प्रवाशांचें व्हड प्रमाणांत हाल जातना दिसून येतात.

वाळपय ते झरमें अंतर सात किलो मिटराचें आसा. हांचें मदीं म्हाऊस आनी दाबें हे गांव येत आशिल्ल्यान प्रवाशांक हे बसीचो बरो उपेग जातालो. आतां ही बस बंद जाल्ल्यान प्रवाशांक खाजगी वाहनांच्या माध्यमांतल्यान वा चलत घरा वच्चें पडटा.

मजगतीं, हे विशींची अदीक म्हायती प्रमाण वाळपय म्हाऊस मजगतच्या रस्त्यार ल्हानसो पूल बांदपाचें काम सुरू आसा. हो पूल हाचे पयलीं बांदप गरजेचें आशिल्लें. पावस तोंडार आयिल्ल्यान ह्या पुलाचें बांदकाम सद्या तरी प्रवाशांक तकलीफोड जालां. पुलाचें बांदकाम जायत आशिल्ल्यान कदंब म्हामंडळान ही बस बंद केल्ल्याची म्हायती उपलब्ध जाल्या.

सोमारा सावन शाळा सुरू जायत आसात. हाका लागून ह्या वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांक हाचे गंभीर परिणाम भोगचे पडटले. ह्या वाठारांतल्यान आनीक प्रवासी बशी नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक वाळपय शाळेंत वचपा खातीर चलून वच्चें पडटले हे खातीर पालकांनी निरशेणी उक्तायल्या.

हें बांदकाम भौशीक रस्तो विभागा वतीन करतात. हाका लागून ह्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हाची गंभीर दखल घेवन पुलाचें काम ताकतिकेन पूर्ण करचें अशी मागणी ह्या वाठारांतल्या प्रवाशांनी केल्या.