वाळपयतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय

वाळपय पालिका वाठारांतलीं बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचें सुरू आशिल्लें काम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः वाळपय पालिका वाठारांत केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करपाचो आदेश दिल्या उपरांत वाळपय पालिका मंडळान मंगळारा केल्ले कारवायेंत एक बांदकाम मोडून उडयलें. ह्या वेळार पुलीस बंदोबस्त दवोरल्लो.
वाळपय पालिका वाठारांत वेळून हांका केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामा आड मुबारक अली खान हाणे  2017 वर्सा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठांत याचिका सादर केल्ली. कांय म्हयन्यां पयलीं तिचेर सुनावणी जाली. शेख दावूद हाणे केल्लें हें बांदकाम  मोडपाचो आदेश खंडपिठान दिल्लो. खंडपिठान आदेश दिवंन तीन म्हयने जाले तरी बांदकाम मोडून उडोवपाक घाळपणा चलिल्लीं, मंगळाराक सकाळी अकस्मात कारवाय केली. सकाळीं 10 वरांचेर पालिका मुख्याधिकारी सूर्याजीराव राणे पुलिसांक घेवन बांदकाम केल्ले सुवातेर आयले आनी तांणी बांदकाम मोडपाक सुरवात केली.
बांदकाम खात्याचे कामगार, पालिका कामगार हांणी कामाक सुरवात केली. मात मदींच जेसीबी मशीन ब्रेकडावन जाल्ल्यान दनपार उपरांत बांदकाम मोडपाचें काम केलें. कारवाय केल्लें बांदकाम बेकायदेशीर आशिल्लें. पालिके कडल्यान तें करपा खातीर मंजुरी घेवंक नाशिल्ली. आमी खंडपिठान दिल्ल्या आदेशाची कार्यवाही केल्या अशें मुख्याधिकारी सूर्याजीराव राणेन पत्रकारांक सांगलें.