लोकांनी आपले जमनीचीं कागदपत्रां तपासून पळोवपाची गरजः जोशुआ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः गोंयांत चलिल्ल्या जमीन बळकाव प्रकरणाचे जायते जाण शिकार जाल्यात. आपलो तातूंत आसपाव आसा काय ना, हें पळोवपा खातीर दरेकल्यान आपल्या जमनीचीं कागदपत्रां तपासून पळोवची असो सल्लो म्हापशेंचो आमदार जोशुआ डिसोझा हांणी गोंयकारांक दिला. आपले सोयरे आनी इश्ट ह्या फटवणूक प्रकरमात बळी पडल्यात अशी म्हायती तांणी दिली.
आपल्या सोयऱ्यांच्यो आनी इश्टांच्यो जमनी बेकायदेशीरपणान तांकां खबर नास्तना दुसऱ्यांच्या नांवार केल्यात अशें तांणी सांगलें. आपलो गांव सोडून हेर कडेन रावपी लोकांनी मालमत्तेची कागदपत्रां तपासून पळोवपाक जाय. जमीन बळकाव प्रकरणांत आतां मेरेन अटक केल्ल्यां मदी थळावे लोक दिसतान. हातूंत कोण घुसप्ल्ले कडेन आसा हे एसआटीचे चवकशेंत उक्ताडार येतलेंच अशें तांणी म्हणलां.
परस्पर विकून उडयल्ली जमीन मूळ धनयाक परत मेळपाची कायदेशीर पक्रिया किटकट आसा. ताचेर फावो ती उपाय येवजण करपाची गरज आसा. तांकां न्याय मेळोवन दिवपा खातीर सरकार आनी न्याय यंत्रणेन ही प्रक्रिया सुटसुटीत करची अशें आवाहन जोशुआ डिसोझा हांणी केलां.