लोककला सांबाळप विद्यार्थ्यांच्या हातांत

लोकनाच सर्तीचें उक्तावण करतना रियाज जमादार. वांगडा काशिनाथ नायक, प्रशांत नायक, प्रमोद महाडेश्वर, लोककलाकार सातू गांवकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रियाज जमादार: वाळपय उच्च माध्यमीक आयोजीत लोकनाच सर्तीक बरो प्रतिसाद

वाळपय: गोंयची लोककला, लोकवेद, लोकसंस्कृताय सांबाळप आयच्या विद्यार्थ्यांच्या हातांत आसा. तांकां तांची जाणीव करून दिवप दरेका विद्यालयाचें आनी शिक्षकाचें कर्तव्य. हाचें कारण म्हळ्यार अश्यो संदी उपलब्द करून दिल्यारूच तांचे भितरलो कलाकार घडपाक पावतलो, अशें प्राचार्य रियाज जमादार हांणी सांगलें. 

सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्स वाळपय हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या वाळपयच्या सरकारी माध्यमीक विद्यालयांत लोकनाच सर्तीचें उक्तावण केल्या ़उपरांत प्राचार्य रियाज जमादार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. ह्या वेळार माचयेर सरकारी माद्यमीक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक काशिनाथ नायक, ज्येश्ठ शिक्षक प्रशांत नायक, सर्तीचे परिक्षक नाट्यकर्मी प्रमोद म्हाडेश्वर, लोककला प्रशिक्षक सातू गांवकर हाजीर आशिल्ले. 

विद्यार्थ्याच्या येवकार गीतान कार्यावळ सुरू जाली. मुख्याध्यापक काशिनाथ नायक हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो आनी प्रास्तावीक केलें. मानेस्तां हस्तुकीं दिवली पेटोवन कार्यावळ सुरू जाली. 

उक्तावण कार्यावळीचें सुत्रसंचालन शिक्षिका विद्या म्हाळशेकार हांणी केलें. ज्येेश्ठ शिक्षक प्रशांत नायक हांणी उपकार मानले. उपरांत लोकनाच सर्त सुरू जाली. हे र्तींत सरकारी माध्यमीक विद्यालय सांवड्डें, सरकारी माध्यमीक विद्यालय भूंयपाल, सरकारी माध्यमीक विद्यालय दाबें, सरकारी माध्यमीक विद्यालय शेळप खुर्द, सरकारी माध्यमीक विद्यालय गुळेली, सरकारी माध्यमीक विद्यालय वाळपय आनी अवर लेडी ऑफ लुडर्स हायस्कूल वाळपय ह्या विद्यालयांनी वांटो घेतिल्लो.

लोकनाच सर्तीचें पयलें इनाम सरकारी माध्यमीक विद्यालय दाबें, दुसरें इनाम सरकारी माध्यमीक विद्यालय भूंयपाल विद्यालयान मेळयलें जाल्यार तिसरें इनाम सरकारी माध्यमीक विद्यालय सांवड्डें, विद्यालयाक फावो जालें. ह्या वेळार परिक्षक प्रमोद म्हाडेश्वर हांणी लोककला, लोकनाचा विशीं आपले विचार मांडले. पुराय कार्यावळीचें सुत्रसंचालन तृप्ती मोरे हांणी केलें. जाल्यार उपकार गिता गाडगिळ हांणी मांडले. कार्यावळ येसस्वी करपा खातीर सुनील दिवकार, सहदेव गांवकार, जगदीश गांवकार, अनील पोकळे आनी सगळ्या शिक्षकांनी आनी हेर कर्मचार्‍यांनी विशेश सहकार्य केलें.