लोककला संवर्धनाचें काम लोककला महोत्सवांतल्यान जाताः  गोविंग गावडे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः लोककला संवर्धनाचें काम लोककला महोत्सवांतल्यान बरे भशेन जाता. दरेकान आपले मदीं आशिल्ल्या कला गुणांक वाव दिवन समाजांत आपली प्रतिमा तयार करपाचो यत्न करपाक जाय. भुरग्यांची तांक वळखून पालकांनी तांचे कलेच्या संवर्धनाचे नदरेन तांका उर्बां दिवप सामकें गरजेचें आस.कला आनी संस्कृती खात्याच्या माध्यमांतल्यान गोंयांतल्यो पारंपरिक कला विकसीत करपाचे वेगवेगळ्या पांवड्यां वयल्यान यत्न  करतात अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें. शांतादुर्गा कला मंच, मासोर्डें, नेहरू युवक केंद्र आनी कला-संस्कृती खात्याच्या पालवान आयोजीत केल्ल्या लोककला महोत्सवाचे उक्तावण कार्यावळींत ते उलयताले.
ह्या वेळार माचयेर वाळपयची नगराध्यक्ष सेहझीन शेख, नगरसेविका प्रसन्ना गांवस, कला-संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप, वाळपय सम्राट क्लबाचे अध्यश्र अशोक काणेकार, शांतादुर्गा कला मंचाचे अध्यक्ष रमेश गांवस, देवस्थानाचे अध्यक्ष राजेंद्र गांवस, पुंडलीक गांवस आशिल्ले. ज्येश्ठ कलाकारांनी कसलीच अपेक्षा बाळगिनास्तना आपली कला युवा कलाकारां मेरेन पावयली. कलेचो व्हो वारसो फुडले पिळगे मेरेन पावोवपाचें काम तरणाट्यांनी करपाक जाय अशें गावडे हांणी सांगलें.
महोत्सवात सातू माजीक (झरमे) आनी सूर्यकांत गांवकार (सालेली) ह्या कलाकारांचो गोविंद गावडे हांचे हस्तुकी भोवमान केलो.  शांतादुर्गा कला मंच फाटल्या 23 वर्सा सावन सांस्कृतीक आनी सामाजीक आनी पर्यावरण राखणेच्या मळार वावुरता. ते खातीर आमकां नेहरू युवक केंद्राचो विशेश पुरस्कार फावो जाला अशें मंचाचे अध्यश्र रमेश गांवस हांणी आपल्या प्रास्ताविकांत सांगलें. भारतीय संस्कृती संवर्धनाचे काम सम्राट क्लब करता. सत्तरी तालुक्यातले लोककलेचें संवर्धन करपा खातीर आमी वावुरतले अशे अशोक काणेकार हांणी सांगलें. लोककला महोत्सवा सारके कार्यावळींतल्यान गांवांनी चैतन्य पातळपी वातावरण तयार जाता अशें सगुण वेळीप हांणी सांगलें. सूत्रसंचालन गौतमी चोर्लेकारान केलें आनी कृष्णा गांवसान निमाणे उपकार मानले. दोन दिसांच्या ह्या महोत्सवांत वेगवेगळ्या तरेचे लोककला प्रकार सादर करतले.