लवू पार्सेकार खून प्रकरणांत विजय काराबोटकाराक जल्मठेप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशेंच्या अतिरिक्त जिल्हो सत्र न्यायालयाचो निवाडो

वास्को: पर्वरे चोगम रस्त्यार जाल्ल्या मयत लवू पार्सेकार (37, भुतकीवाडो पर्वरी) हाच्या खून प्रकरणांत हांगासरल्या अतिरिक्त जिल्हो आनी सत्र न्यायाधीश शेरीन पॉल हांणी आरोपी विजय तुळशीदास कारबोटकार (कुएलोवाडो बिठ्ठोण) हाका दोशी थारावन एक लाख रुपया दंडा सयत जल्मठेपेची ख्यास्त दिली.

हो खुनाचो प्रकार 14 ऑगस्ट 2013 दिसा रातीं 8.30 वरांच्या सुमाराक पर्वरे गॅलक्सी कॉम्प्लेक्स ग्रीन हील इमारती कुशीक सन शायन बार अ‍ॅण्ड रेस्टोरॅण्टा मुखार घडिल्लो. आरोपी शैलेश उर्फ शैलू दिनानाथ नायक (भाटकारवाडो पर्वरी) आनी विजय कारबोटकार हांणी मयत लवू पार्सेकार हाका मारपेट केली. आरोपी विजय कारबोटकार हाणे ताच्या पोटांत सुरो तोपिल्लो. ह्या सुरो हल्ल्यांत मयत गंभीर जखमी जावन ताका मरण आयिल्लें.

ह्या प्रकरणांत पर्वरी पुलीस स्टेशनाचे तेन्नाचे पुलीस निरिक्षक निलेश राणे आनी मनोज म्हाड्डोळकार हांणी भादंसंच्या 302 कलमा खाला गुन्यांव दाखल करून चवकशी केले उपरांत दोगांय आरोपींक अटक केल्ली आनी तांचे आड न्यायालयांत आरोपपत्र सादर केल्लें.

26 जुलय 2018 दिसा हांगासरल्या अतिरिक्त जिल्हो आनी सत्र न्यायालयान दुबावीत शैलेश उर्फ शैलू दिनानाथ नायक हाका मयत लवू पार्सेकार हाका मारपेट केल्ल्याच्या आरोपा खाला दोशी थारावन स म्हयन्याची सादी बंदखणीची ख्यास्त दिल्ली. भादंसंच्या 323 कलमा खाला आरोपीक ही ख्यास्त दिल्ली.

जाल्यार ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत आरोपी विजय कारबोटकार हाका फरारी घोशीत करून न्यायालयान ताचे आड अटक वॉरंट जारी केल्लें. तेन्ना सावन वेळावेळार न्यायालयान पुलिसांक दुबाविताक धरून न्यायालयांत हजर करपाचो आदेश दिल्लो. पूण तो पुलिसांच्या हाताक लागनाशिल्लो.

नोव्हेंबर 2021 वर्सा हळदोणेंचे सरपंच प्रणेश नायक हांचे वयलें जिवघेणो हल्लो प्रकरण घडिल्लें. ह्या प्रकरणांत म्हापशें पुलिसांनी दुबावीत विजय कारबोटकाराक 30 एप्रील दिसा दिल्लींतल्यान अटक करून हाडले उपरांत दुबाविताक वयल्या खून प्रकरणांत न्यायालया मुखार हजर केल्लें.

बिरेस्तारा सुनावणे वेळार विजय कारबोटकाराक न्यायालयान दोशी घोशीत केलें. जल्मठेप आनी 1 लाख रुपयांचो दंड अशी ख्यास्त ताका दिल्या. दंडात्मक रकमेंतली 50 हजार रक्कम मयताच्या कुटुंबांक दिवची. जर दोशीन दंडात्मक रक्कम भरली ना जाल्यार ताका आनीक तीन वर्सां ख्यास्त भोगची पडटली अशें न्यायालयान निवाड्यांत नमूद केलां.

न्यायालयांत सरकारी पक्षा वतीन सरकारी वकील अ‍ॅड. अनुराधा तळावलीकार हांणी जाल्यार आरोपी वतीन अ‍ॅड. अमेय प्रभुदेसाय हांणी युक्तीवाद केलो.