लम्पी रोगाआड गोरवां सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा खात्या कडल्यान उपाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः लम्पी ह्या गोरवांक जावपी कातीच्या रोगाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर गोरवां सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा संचालनालयान साबार उपाय सुरू केल्यात. रोगाची लागण जाल्ल्या जनावरांचेर बेगोबेग उपचार सुरू करपा खातीर खात्यान दोनीय जिल्ह्यांनी जलद प्रतिसाद पंगड तयार केल्यात. शेजारच्या राज्यांतल्यान जनावरां हाडपाचेर पुराय बंदी लागू केली.
निरोगी जनावरांक एलएसडी आड प्रोफेलेक्टिक लसीकरण करपाच्यो दोन फेरयो घेतल्यो. दुद उत्पादक शेतकारांक आपल्या जनावरांक दिवपाखातीर जंतनाशक गुळयांचे फुकट वाटप केलें. तशेंच खात्यान निरोगी आनी रोगाची लागण जाल्ल्या जनावरांचेर उपचार करपा खातीर आवश्यक आशिल्ल्या वखदांची खरेदी करून ती चिकित्सा सेवा अधिकाऱ्यांक उपलब्ध केल्यात.
भलायकी सेवा संचालनालय आनी ग्रामंचायतीच्या सहकार्यान रोगाचें संक्रमण जाल्ल्या वाठारांनी फॉगिंग आनी निर्जंतुकीकरण  करपाचें काम सूरू केलां. तशेंच दुद उत्पादक शेतकारां मदी एलएसडी रोगाविशीं जागरूकताय करप आनी जनावरांचे निरीक्षण करतात. एलएसडी रोगाआड उपाय करपा खातीर केंद्र सरकारकडल्यान वखदां आनी हेर मजतीची मागणी केल्या.
गोरवां सांबाळ आनी चिकित्सा सेवा खात्यान गोरवांच्या पावलांक आनी तोंडाक जावपी रोगा आड ब्रुसेलोसिस लसीकरण कार्यावळ फाटल्या 20 डिसेंबर सावन सुरू केल्ली  आनी  ती 19 जानेवारी मेरेन चलतली. केंद्र सरकारकडल्यान वखदांची पुरवण जाले उपरांत  राज्यांत सगळे कडेन जनावरांचे लसीकरण जातलें. आतामेरेन एफएमडी लसीकरणाच्यो 18 फेरयो जाल्यात. तशेंच ब्रुसेलोसिस लसीकरणाची दुसरी फेरी सुरू आसा.