राज्यांत फाल्यां विवीध सुवातांचेर शिवरात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कैलासनगर अस्नोड्यां महाशिवरात

दिवचल: कैलासनगर अस्नोडेंच्या श्री देव महेश्वर देवस्थानांत महाशिवरात्रे निमतान विवीध कार्यावळींचें आयोजन केलां. शुक्रार ता. 17 फेब्रुवारीक सकाळीं श्री देवता पुजन, अभिशेक आनी आरती आनी रातच्या 9 वरांचेर क्रिएटिव्ह बॉयज – कैलास नगर आयोजीत विनोदी कोंकणी नाटक ‘आवय कच्च जालें’ सादर करतले. 

शेनवार ता. 18 फेब्रुवारीक महाशिवरात्रे दिसा सकाळीं 7 वरां सावन भाविकां कडल्यान श्रींचे मुर्तीचो अभिशेक करतले. सांजेच्या 6 वरांचेर गुरुदास चोपडेंकार – अस्नोडें हांच्या जोड पालवान मराठी भक्तीगीत, भावगीत आनी हिंदी सिनेगीत तशेंच गझलांची कार्यावळ जातली. उपरांत हरीपाठ, आरत्यो आनी प्रसाद जातलो, अशें श्री देव महेश्वर देवस्थान कमिटी – कैलासनगर अस्नोडें हांणी कळयलां. 

 माडेलान महाशिवरात

 म्हापशें  ः माडेल – थियेच्या श्री महागणपती भवानी शंकर बांदेश्वर ब्राम्हण महिषासूरमर्दिनी देवस्थानांत शेनवार ता. 18 फेब्रुवारी महाशिवरात उत्सव मनयतले.

फांतोडेर 5 वरां सावन श्री भवानी शंकर देवाचो अभिशेक सुरू जातलो. उपरांत 6 वरांचेर अश्वेक मुकेश नायक हांच्या यजमानपदा खाला श्री वरदशंकर पुजा, आरती आनी तिर्थप्रसाद जातलो.

दनपरां 3.30 वरांचेर नारायण शांबा साळगांवकार हांच्या यजमानपणा खाला श्री महागणपती मंदिरांत वर्सुक श्री सत्यनारायण पुजा. सांजेच्या 5 वरांचेर थळाव्या कलाकारांची भजनाची कार्यावळ जातली आनी उपरांत फळांची पावणी.

रातच्या 8.30 वरांचेर अश्टविनायक परंपरीक दशावतार नाट्यमंडळ निरवडें हांचो हरहर महादेव (सोमवती नागेश्व लिंग स्थापना) हो नाट्यप्रयोग जातलो. 

   भाविकांनी हे महाशिवरात्रेच्या उत्सवांतल्या कार्यावळींक हाजीर रावपाचो उलो देवस्थान समितीन दिला. 

कोलवाळे बंदखणींत महाशिवरात

  म्हापशें ः कोलवाळचे मध्यवर्ती बंदखणींत श्री नागेश महारूद्र संस्थानांत कर्मचारी वर्गा वतीन शेनवार ता. 18 फेब्रुवारीक महाशिवरात मनयतले. 

ह्या निमतान सकाळीं 8 वरांचेर पुजा, उपरांत आरती, तिर्थप्रसाद आनी दनपरां महाप्रसाद जातलो. भाविकां वतीन भगवान शंकराचे पिंडीचेर अभिशेक. सांजेच्या 4 वरांचेर रोहीत नायक आनी वांगडी कलाकारांची भजनाची कार्यावळ जावन उत्सव सोंपतलो. 

महाशिवरात्रेक सनातन संस्थे वतीन 

पणजी: महाशिवरात्रे निमतान 18 फेब्रुवारीक सनातन संस्थे वतीन राज्यांत ग्रंथप्रदर्शन आनी विक्री केंद्र उबारतले. शिवपिंडीक अर्दें प्रदक्षण कित्याक घालचें, शिवाचें दर्शन कशें घेवचें अशे जायते गजालीं विशीं ज्ञान आशिल्लेे सनातनचे ग्रंथ भावीक आनी जिज्ञासू हांचे खातीर उपलब्ध आसतले. 

गोंयांत फातोर्डा, मडगांवच्या श्री दामोदर लिंग देवस्थान (वेळ सकाळीं 8 ते रातचीं 9), श्री सिद्धेश्वर पुरातन मंदीर, शिव किल्ल्याच्या फाटल्यान, कायसुवा (वेळ सकाळीं 7 ते साजेचीं 7 वरां); सावळे, पिळर्ण (चौगम रोड) हांगचें श्री महारुद्र आम्रेकरनाथ देवस्थान (वेळ सकाळीं 7 ते सांजेचीं 8), पोरणें गोंयां श्रीक्षेत्र ब्रह्मपुरी हांगा श्री गोमंतेश्वर मंदीर (वेळ सकाळीं 7 ते सांजेचीं 7 वरां), बांबोळेचें श्री शिवकृष्ण देवस्थान (वेळ सकाळचीं 7 ते सांजेचीं 8 वरां) आनी शंकरवाडी, ताळगांव हांगचें श्री महादेव देवस्थान हांगा ग्रंथप्रदर्शन आनी विक्री केंद्र आसतलें. ह्या उपक्रमाचो सगळ्यांनी लाव घेवपाचो उलो सनातन संस्थे वतीन दिला.

माशेलांत शिवरात्रे निमतान पुजेचें आयोजन

माशेल: माशेलांत नोंनू व्हिलेजच्या फाटल्यान आशिल्ल्या श्री ऋषीचो मांड मंदिरांत शेनवार 18 फेब्रुवारीक शिवरात्रे निमतान श्रीसत्यनारायण महापुजा आयोजीत केल्या. 

फाल्यां सांजवेळार 4.30 वरांचेर श्रीसत्यनारायण महापुजा जातली. हे पुजेचे यजमान शोभा शेखर नायक आसतले. उपरांत तिर्थप्रसाद जातलो. उपरांत श्री साईबाबा भजनी मंडळ बेतकी खांडोळा वतीन भजनाची कार्यावळ जातली. हातूंत आनंद घाडी, शंकर फडते, गिरीश नायक, महादेव गावडे, किशोर फडते हे गायक कलाकार वांटेकार जातले. तांकां पेटयेचेर साथ पुंडलीक घाडी आनी तबलें साथ राजू नायक दितले. 

ओशेल कालिका देवस्थानांत शिवरात

शिवोले: ओशेलच्या श्री देवी कालिका पंचायतन देवस्थानांत शेनवार ता. 18 वेर शिवरात उत्सव मनयतले. ह्या निमतान सकाळीं धर्मीक विधी, दनपरां 1 वरांचेर आरती आनी तिर्थप्रसाद जातलो. सांजेच्या 4 वरंचेर श्री कलावती भक्तमंडळा वतीन वाचन आनी प्रवचन. रातच्या 10 वरांचेर श्रीची  बँड वादना सयत पालखेंतल्यान मिरवणूक काडटले. उपरांत श्री देवी कालिका पंचायतन देवस्थान, ओशेल आनी अभियान आर्टस् (मुरगांव) हांचे सुत्रधार गुरुदास चोडणकार हांच्या जोड पालवान मराठी संगीत नाटक ‘संत तुकाराम‘ जातलें. 

आमाडी चोडणां शिवरात

माशेल: आमाडी चोडणां 18 फेब्रुवारीक सांजेच्या 6 वरांचेर महाशिवरात्रे निमतान श्री कांतालकर देवस्थानांत नाईक उस्कैकर कुंटुबियां वतीन वर्सुकी धर्मीक उत्सव आयोजीत केला.

नवसाक पावपी देव म्हणून नामनां मेळयल्ले हे सुवातेर कितलेशेच जाण नवस सांगतात आनी पुराय जाल्यार उपरांत तें पावयतात. 

नायक उस्कैकार कुंटुबियांनी व्हडा संख्येन ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावचें अशें देवळाचे अध्यक्ष सुरेंद्र ल. नाईक उस्कैकार हांणी कळयलां. 

साळ हांगच्या श्री महादेव आनी श्री सिद्धेश्वर देवळांत महाशिवरात

दिवचल: शेनवार ता. 18 फेब्रुवारीक श्री महादेव मंदीर आनी श्री सिद्धेश्वर देवस्थानांत महाशिवरात्रेक विवीध कार्यावळींचें आयोजन केलां. श्री गाडगीळ आनी हेर पुरयत हांचे हाजेरींत देवता पुजन केल्या उपरांत लघुरूद्र जातलें. उपरांत शिवपिंडीचेर दुदाचो अभिशेक जावन आरती, तिर्थप्रसाद जातलो. दनपार मेरेन दोनूय देवळांनी कार्यावळी चालूच आसतल्यो. रातच्या 8 वरांचेर झोळंबे हांगच्या वासुदेव वझेबुवा हांचें साळ, वडावल हांगच्या अनुयायी हांच्या श्री महादेव मंदिरांत हरिपाठ आनी उपरांत भजनी कलाकारांचें सुश्राव्य भजन सादर जातलें. 

कुंभळेश्वर देवळांत शिवरात

शिवोले: घुबलावाडो ओशेल हांगच्या श्री देव महाकालिका कुंभळेश्वर देवस्थानांत शेनवार ता. 18 फेब्रुवारीक महाशिवरात मनयतले. ह्या निमतान सकाळीं श्रींची पुजा आनी हेर धर्मीक विधी जातल्यो. तशेंच अभिशेका उपरांत आरत्यो आनी तिर्थप्रसाद जातलो. रातच्या 11 वरांचेर गोंधळ आनी भाविकांक कौल दितले. रवळू आगरवाडेंकार आनी निशा आगरवाडेंकार हे पुजेच्या यजमानपदार आसतले. 

कारापूर महादेव देवळांत महाशिवरात

दिवचल: दर वर्सा प्रमाण कारापूर सांखळेच्या श्री महादेव देवस्थानांत शिवरात्रे निमतान अंदूं भरगच्च कार्यावळींचें आयोजन केलां. ह्या निमतान शुक्रार, ता. 17 फेब्रुवारीक सांजेच्या मंदिरांत धर्मीक विधी, पावणी आनी रातच्या 10.30 वरांचेर विनोदी कोंकणी नाटक ‘शॉर्टकट’ सादर करतले.

शेनवार ता. 18 फेब्रुवारीक शिवरात्रोत्सवा दिसा  सकाळ सावन भक्तां खातीर मुक्तद्वार आनी अभिशेक जातलो. उपरांत धर्मीक विधी, दनपरां भौशीक लघुरुद्र आनी उपरांत भजनाची कार्यावळ जातली. 

सांजेच्या 7.30 वरांचेर महाप्रसादाची कार्यावळ जातली. सगळ्या भक्तांनी व्हडा संख्येन हाजीर रावचें असो उलो श्री महादेव संस्थाना वतनि दिलो.