राज्यांतलीं झाडां मेजपाचें काम आतां मेरेन 56,253 झाडांची मेजणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पणजीः राज्यांतल्या बाराय तालुक्यांत 130 समित्यां वरवीं झाडां मेजपाचें काम सुरू केलां. 22 एप्रील मेरेन सुमार 53,253 झाडां मेजून जाल्यांत अशी म्हायती राज्य सरकारान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठाक दिल्या. झाडां मेजणे संबंदान लिव्हिंग हॅरिटेज हे बिगर सरकारी संस्थेन दाखल केल्ले याचिके संबंदी अनुपालन अहवाल सादर करतना रानां खात्यान ही म्हायती दिली. याचिके वयली फुडली सुनावणी 8 जुलयाक घेतले.
राज्यांतल्या झाडांची म्हायती तशेंच तांच्या संवर्धनाची कसलीय वेवस्था ना हो मुद्दो उपस्थीत करून लिव्हिंग हॅरिटेजान याचिका सादर केल्ली. तिची दखल घेवन खंडपिठान राज्य सरकाराक झाडां प्राधिकरण स्थापन करपाक सांगल्लें. तांणी झाडां मेजपाचें काम सुरू केलां. सगल्यांत पयलीं पणजी म्हानगरपालिका वाठारांतल्या झाडांची मेजणी सुरू केल्ली. उपरांत बाराय तालुक्यांत झाडां मेजपाचें काम करपा खातीर 130 समित्यो स्थापन केल्यात.
22 एप्रील 2022 मेरेन पेडणे तालुक्यांत 3,218, बार्देशांत 8,178, दिवचले 3,146, तिसवाडीत 9,583, सत्तरीत 4,150, फोंड्यांत 3,538, धारबादोड्यांत 4,239, सासश्टींत 3,218, मुरगांवांच 3,942, सांग्यांत 4,146, केंप्यांत 4,287, काणकोणात 4,068 मेळून आतां मेरेन 56,253 झाडां मेजून जाल्यांत.
झाडां प्राधिकरणात हेर म्हायती लेगीत दिल्या. अनुपालन अहवालांत त्रुटी आसल्यार ताची सुचोवणी मांडपा खातीर याचिकादारान खंडपिठा कडेन वेळ मागल्या. 27 जून पयलीं सुचोवणी मांडपाक खंडपिठान तांकां मुजत दिल्या.