राज्यपालांच्या अभिभाशणान आयज अधिवेशन सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हादय चर्चेक लागून सरकार – विरोधकां मदी संघर्श निश्चीत

अधिवेशनांत 134 तारांकीत, 475 अतारांकीत प्रस्न

पणजी : राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांच्या अभिभाशणान आयज सावन गोंय विधानसभेचें शिंयाळें अधिवेशन सुरू जाता. चार दिसांच्या ह्या अधिवेशनांत निमाण्या दिसा म्हादय प्रस्नाचेर चर्चा जातली. म्हादयचे चर्चेक लागून सत्ताधारी आनी विरोधक हांचें मदीं संघर्श निश्चीत आसा. म्हादयचे चर्चेक लागून हें ​अधिवेशन गाजपाचीं चिन्नां आसात.

आयज सोमारा पयल्या दिसा राज्यपालांचें ​अभिभाशण जातलें. नव्या वर्साच्या पयल्या अधिवेशनाची सुरवात राज्यपालांच्या अभिभाशणान जाता. गोंयचे राज्यपाल ह्या नात्यान विधानसभेंत अभिभाशण करपाची राज्यपाल पिल्लई हांची ही दुसरी खेप. फाटल्या वर्सा लेगीत तांणीच अभिभाशण केल्लें. म्हादयचो प्रस्न, खण वेवसाय सुरू जावपाची प्रक्रिया, कोयराची समस्या आनी बेरोजगारीचे वाडटे प्रमाण हे विशीं राज्यपाल अभिभाशणांत कितें उल्लेख करतात? हे विशीं उमळशीक आसा. संवसाराक अंतरिल्ल्या मानेस्तांक सभाघर आर्गां ओंपतलें. ते भायर खासा कामगिरी करतल्यांक परबीं दिवपी थाराव आसतलो.

मंगळार, बुधवार आनी बिरेस्तारा सकाळीं प्रस्नोत्तराचें सत्र जातलें. पुराय अधिवेशनांत 134 तारांकीत जाल्यार 475 अतारांकीत प्रस्न आसात. तारांकीत प्रस्नांचेर प्रस्नोत्तराक चर्चा जातली. 17 जानेवारी आनी 18 जानेवारीक प्रस्नोत्तरा उपरांत राज्यपालांक अभिभाशणा खातीर परबीं दिवपी थारावाचेर चर्चा जातली. निमाण्या दिसा 19 जानेवारीक म्हादयचेर चर्चा जातली.

पंचायत दुरुस्ती विधेयका सयत अधिवेशनांत 13 सरकारी विधेयकां चर्चेक येतलीं. विधानसभेच्या गोपां कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळी. पंचायतीन बांदकामाचो परवानो 30 दिसां भितर दिलो ना, जाल्यार बीडीओक परवानो दिवपाचे अधिकार दिवपाची दुरुस्ती पंचायत राज कायद्यांत जातली. तशेंच बीडीओन 30 दिसां भितर निर्णय घेतलो ना जाल्यार बांदकाम परवान्याक मान्यताय दिल्ल्याचें गृहीत धरतले. ह्या कलमाचो आस्पाव करपी पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक विधानसभेंत मांडटलें.

पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो पंचायत दुरुस्ती विधेयक मांडून ते संमत करतले. पंचायत राज कायद्याच्या कलम 47, कलम 66 , कलम 68 आनी कलम 72 मदीं दुरुस्ती जातली. सरकारान दुरुस्ती विधेयक तयार करून तें मांडपाक मान्यताय दिल्या.

कलम 47च्या दुरुस्ती उपरांत वेपार, उद्देग, हॉटेल, रॅस्टोरंण्ट, कॉफी हावस, बेकरी, लॉजींग, वसतीघर, धर्मशाळा, झेलाची निर्मिती हाका परवानो दिवपाचे अधिकार पंचायतींक मेळटले. पंचायतीक हे विशींचो थाराव घेवचो पडटलो. हॉटेल, उद्देग, बेकरी, धर्मशाळा हांचे दुरुस्तीक वा इमारतींत बदल करपाचो परवानो जारी करपाक मेळटलो.

तशेंच कलम 66 मदीं दुरुस्ती जातली. पंचायतीची लेखी मान्यताय नासतना कोणाकूच इमारतीचे बांदकाम वा दुरुस्ती करपाक मेळची ना. पंचायतीन बांदकामाचो परवानो 30 दिसां भितर दिलो ना, जाल्यार पंचायत सचिवांनी अर्ज गटविकास अधिकाऱ्या कडेन धाडचो. गटविकास अधिकाऱ्याक इमारत बांदकाम वा दुरुस्तीक नेमा प्रमाण परवानो दिवपाचो अधिकार आसा. 30 दिसां उपरांत अर्जदाराक लेगीत गटविकास अधिकाऱ्यां कडेन अपील करपाची मेकळीक आसा. गटविकास अधिकाऱ्यांनी अपिलाचेर 30 दिसांत निर्णय घेवचो पडटलो. गटविकास अधिकाऱ्यांनी 30 दिसांत निर्णय घेतलो ना जाल्यार अर्जदाराक परवानो मेळ्ळो, अशें गृहीत धरतले. कायद्याच्या कलम 72 मदीं दुरुस्ती जातली.

हें अधिवेशन फक्त चार दिसांचें जाता. सरकारी कामकाज भरगच्च आशिल्ल्यान रातीं उसरां मेरेन अधिवेशन चलपाची शक्यताय आसा. म्हादय चर्चे खातीर पुराय दीस दिवपाची मागणी विरोधकांनी केल्ली. बिरेस्तारा सांजवेळार म्हादयचेर चर्चा जातली. फांतोड मेरेन चर्चा जावपाची शक्यताय न्हयकारपाक जायना.