राजकी विचारसरणींचो संघर्श?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नमस्कार माझा या ज्ञान मंदिरा, सत्यम शिवम सुंदरा….. ‘सुशिला’ सिनेमांतली ही प्रार्थना. ज्ञान दिवपी हे शाळेक म्हजो नमस्कार. जी सत्य, कल्याणकारी, पवित्र, सुंदर आसा. देखून ती म्हाका देवा समान. मात सध्याच्यो कितल्यो शाळा खरेंच अश्यो आसात, हो प्रस्न चांटये पावलाक पडटा. पयरूच म्हापशेंच्या सेंट झेवियर महाविद्यालयांत अभाविप हे विद्यार्थी संघटनेचें आंदोलन जालें. विद्यार्थी मंडळ वेंचूनय ताचें अधिकारग्रहण जावंक ना, अशें आंदोलकांचें म्हणणें. तर तांणी काॅलेजींत घुसून शांतिकाय भंग केली, शिक्षकांचो, विद्यार्थ्यांचो अपमान केलो, अशें शिक्षक सांगतात. आतां फाल्यां प्राचार्य, अभाविपचे पांच प्रतिनिधी आनी जिल्होधिकारी हांची बसका जातली. उपरांत हो प्रस्न सुटावो जावन वातावरण निवळटलें अशी आस्त.
हें म्हायती तंत्रज्ञानाचें युग. दरेके घडणुकेचो व्हिडियो करून तो सोशल मिडियाचेर घालप वा दिसाळीं, खबरां चॅनलांक धाडप हें संवसारभर चालू आसा. ताका लागून आंदोलकांक, फुडाऱ्यांक सांबाळून उलोवचें पडटा. कारण कोण खंय लिपून व्हिडियो काडीत आनी तो व्हायरल करीत हाचो नेम नासता. अर्थांत लज भाजून खाल्ले, फातरा काळजाचे, फटींग, शिमरे, तशेंच तत्वनिश्ठ, विचारांचे ठाम आशिल्ले मनीस असल्या व्हिडियोंक भियेंनात. झेवियरांत आंदोलन जालें ताचे व्हिडियो व्हायरल जाल्यात. तातूंत 5- 6 आंदोलक एका वर्गांत वचून विद्यार्थ्यांक भायर येयात. आंदोलनांत वांटेकार जायात अशें सांगतना आयकूंक येता. थंय शिक्षकूय उबो आसा. विद्यार्थी प्रश्नार्थक मुखामळ करून एकमेकांक पळयतात. इतल्यान पुलीस येतात. आंदोलक ‘वंदे मातरम्’ बी घोशणा दिवन भायर सरतात. भायर 7-8 आंदोलक घोशणा दितनाय पळोवंक मेळटा. पुलिसां कडेन उलयतनाय एक आंदोलक दिसता. तो विद्यार्थी मंडळ वेंचून चार म्हयने जाले, अधिकारग्रहण सुवाळो जावंक ना. शिक्षकूच आमच्या विरोधांत प्रचार करताले…. अशें एका पुलिसाक सांगता. आमचे कडेन सगले पुरावे आसात, अशेंय तो सांगता. आतां मंगळारचे बसकेंत आंदोलक आनी शिक्षक हातूंतल्या कोणाचें खरें, तें जिल्होधिकाऱ्या मुखार सिद्ध जावंदी. घडये, हो दोन राजकी विचारसरणींचो संघर्श आसपाची शक्यताय आसा.
ही विद्यार्थीं आंदोलनां तशीं नवीं न्हय. 1970 च्या दशका सावन तीं सुरू आसात. विद्यार्थ्यांक बशींनी हाफ तिकेट मेळटा, ती विद्यार्थी आंदोलनाक लागूनच. त्या वेळारच्यो विद्यार्थी संघटना ह्यो राजकी पक्षां कडेन सहसा संबंदीत नासताल्यो. ताका लागून ताका राजकी मोडण मेळनाशिल्लें. 1980 दशकांतूय महाविद्यालयांनी आंदोलनां जाल्यांत. व्होडीथाला शिक्षण संस्थे आड सांखळे व्हडलें आंदोलन जाल्लें. आतांचें हें आंदोलन विद्यार्थ्यां पुरतेंच उरचें, भितर राजकी वारें घुसचें न्हय, अशें सगल्यांकूच दिसता आसतलें. राजकी फुडारी हातूंत ना पडल्यार बरे. विद्यार्थी आंदोलनांत राजकारण घुसलें काय कितें जाता, तें जेएनयू पळयतच कळटा. अर्थांत जेएनयू विशीं जें कितें आयकूंक, वाचूंक मेळटा, तें सगलेंच 100 टक्के सत्य न्हय, हेंय तितलेंच खरें!
आतां एनएसयूआय ह्या आंदोलनांत देंवल्या. पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी गोंय विद्यापीठांतलीं घडणूक सांगली. थंय रातचे देडाक कांय विद्यार्थी आयले. तांणी एका मंत्र्याचें (?) पत्र दाखोवन भितर प्रवेश केलो आनी वर्गांच्या दाराचेर पत्रकां दसयलीं. तांकां भीतर सोडपी सुरक्षा रक्षक खंय फरारी आसा. कुलगुरू पुलीस कागाळ करीना, असो तांचो दावो. आमचे कडेन एकानएक व्हिडियो आसात, अशें एनएसयुआय सांगता. खंयचेय संस्थेंत मध्यानरातीं वचप चुकीचें. ही गजाल जर खरी तर तांणी सगले पुरावे पुलिसांक दिवचे. झेवियर काॅलेजीच्या आंदोलना वयल्यानूय तांणी आरोप केले. विद्यार्थ्यांची तयारी नासतना ते तांकां आंदोलनांत वांटेकार जावपाक फोर्सार करताले, पूण कोणूच विद्यार्थी भायर सरूंक ना. 2- 3 सोडल्या बाकीचे आंदोलक भायले असो दावोय तांणी
केला.
विद्यार्थ्यांचे प्रस्न सोडोवपाक, तांचेर अन्याय जालो जाल्यार तो पयस करपाक आमच्या देशांतल्या म्हाविद्यालयांनी विद्यार्थी मंडळा स्थापन करतात. मात भितर राजकारण घुशिल्लें सदांच पळोवंक मेळटा. विद्यार्थ्यांक मारपेट करप, उबारून व्हरपाचेय प्रकार घडटात. हातूंतले कांय विद्यार्थी मागीर राजकी फुडारी जातात. तरणाट्यांची फौज मेळची, आपलो अजेंडा चालीक लावंक मेळचो म्हूण सगल्याच राजकी पक्षांनी विद्यार्थी संघटना स्थापन केल्यात. ताचे परस विद्यार्थ्यांक शिक्षणीक, रोजगाराचे नदरेन मुखार कशे हाडूंक मेळत ताचेर विद्यार्थी संघटनांनी लक्ष केंद्रीत करूंक फावो. विद्यार्थ्यांनी समाजीक चळवळींनीय वांटो घेवचो. सध्या गोंयांत म्हादयचो विशय पेटला. तातूंत तांणी वांटेकार जावचें. अर्थांत अभ्यास सांबाळून!!