म्हापश्यां हायड्रोलीक मशीन कोसळ्ळें; येरादारी आडावली

रस्त्यार कोसळिल्लें हायड्रोलीक ड्रिलींग मशीन.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: दत्तवाडी म्हापश्यां मुखेल रस्त्यार ट्रॉलर वाहनांतल्यान क्रेनीच्या आदारान हायड्रोलीक ड्रिलींग मशीन देंवयतना रस्त्याचे मदींच कोसळ्ळें. ह्या अपघाताक लागून कांय वरां येरादारीची कोंयडी जाली. निमाणें सांजवेळा उसरां हें मशीन कुशीक काडले उपरांत येरादारी सुरळीत जाली. ह्या अपघातांत मशिनाचें खूबशें लुकसाण जालां.

ही घडणूक बुधवारा दनपारां 12.30 वरांच्या सुमाराक घडली. म्हापशें शारांत सद्या भुंयगत वीज वाहिन्यो घालपाचें काम सुरू आसा. ह्या खणपाच्या कामा खातीर कंत्राटदार कंपनीन हायड्रोलीक ड्रिलींग मशीन हें नवें मशीन एमएच 11 डीडी 0705 ह्या म्हाल व्हरपी ट्रॉलरा वयल्यान हाडिल्लें. ह्या नव्या मशिनाचें मोल सुमार साडेचार कोटी रुपया आसा.

दत्तवाडी हांगा जलकुंभा मुखार मुखेल रस्त्यार दोन क्रेनीच्या आदारान हें मशीन रस्त्यार देंवयताले. ह्या वेळार तोल वचून एका क्रेनीचो बेल्ट तुटलो आनी हें मशीन रस्त्यार कोसळ्ळें. ह्या अपघाताक लागून एक क्रेनूय आडकून उरली.

ह्या अपघाताक लागून दत्तवाडी हावसींग बोर्ड ह्या मार्गा वयली वाहन येरादारी आडावली. घडणुकेची म्हायती मेळटकूच येरादारी पुलिसांनी घडणूक थळार येवन हावसींग बोर्ड वयल्यान येवपी वाहनां दत्तवाडी उद्देगीक वसणुकेंतल्यान वळयली.

मजगतीं, येदें व्हडलें मशीन ट्रॉलरा वयल्यान सकयल देंवयतना कंत्राटदार कामगारांनी गरजेची जतनाय आनी सादुरताय घेतली ना, ताका लागूनच हो अपघात घडलो.