म्हापश्यां बार-रॅस्टोरंण्टांत सिलिंडराचो स्फोट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शेजारच्या घरांचे वणटीक वेरो; जनेलांचे फुटले हारशे

पणजी: म्हापशेंच्या डांगी-कॉलनींत काल (आयतारा) फांतोडेर ‘ब्रीज अपार्टमेंट’ नांवाच्या दोन माळ्याच्या इमारतीच्या तळ माळ्या वयल्या एका बार आनी रॅस्टोरंण्टांत कथीत गॅस गळटेक लागून सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान एकूच खवदळ पडलो. फांतोडेर हो धक्को दिवपी प्रकार घडलो. हो स्फोट जाल्ल्यान शेजारच्या कांय घरांचे वणटीक वेरो गेल्यो, जाल्यार कांय जाणांच्या जनेलाचे हारशे फुटले. ह्या वेळार सुदैवान कसलीच जिवितहानी जाली ना.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा फांतोडेर 5.53 वरांच्या सुमाराक हे घडणुकेची खबर म्हापशेंच्या उजो पालोवपी दळाक मेळटकूच दळाचे जवान ताकतिकेन घडणूक थळार पावले. स्फोट जाल्ल्यान ‘हिल टॉप’ नांवाच्या ह्या बार-रॅस्टोरंण्टा भायर कांय वाहनांक उजो लागलो. जो थळाव्या लोकांनी आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी पालयलो. उपरांत बार्रांत प्रवेश करून जवानांनी उदकाचो फवारो मारून कूड थंड केली, आनी रांदचे कुडींत चालू आशिल्ल्या एका सिलिंडराचो रेग्युलेटर बंद करून दोन सिलिंडर भायर काडले.

ह्या कथीत गॅस गळटेक लागून हो स्फोट जाल्ल्याचें उलयतात. म्हापशें पुलिसांनी पंचनामो करून सद्या अपघात म्हणून हे घडणुकेची नोंद केल्या. हो स्फोट इतलो भिरांकूळ आशिल्लो की सुमार देड किलोमिटर वाठारांत ह्या स्फोटाचो आवाज आयाकूंक गेलो.

प्रत्यक्ष पळोवप्यांच्या म्हणण्या प्रमाण स्फोटाची खरताय इतली मोटी आशिल्ली की आशिकुशीच्या घरांचेर परिणाम जालो. स्फोटा उपरांत इमारत तशेंच शेजारच्या कांय घरांच्या जनेलांचे हारशे फुटले. तशेंच बार रॅस्टोरंण्टाचे कुशीक आशिल्ल्या रेषा मांद्रेंकार हांच्या फ्लॅटाचे वणटीक वेरो गेल्यो. तशेंच घरांतले सामान अस्थाव्यस्त पडिल्लें. जाल्यार कांय जाणांच्या घरांतले वणटीर लायिल्ले पेंटींग फ्रेम लेगीत सकयल पडले.

स्फोटाक लागून बार्राचे शटर उखडून मुखेल रस्त्याच्या शेजरा पार्क केल्ल्या एका मोटारीचेर आदळ्ळें. तशेंच बार्राच्या जनेलाची लोखंडाची जाळी अशेच पद्दतीन उखडून हेर कडेन पडली. सुदैवान कोणाकूच दुखापत वा जिवितहानी जाली ना.

मजगतीं, हे घडणुकेची म्हायती मेळटकूच उपसभापती तशेंच थळावे आमदार ज्योशुआ डिसोझा, प्रभारी नगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार, नगरसेवक तारक आरोलकार, नगरसेवक अ‍ॅड. शशांक नार्वेंकार हांणी घडणूक थळाक भेट दिवन पळोवणी केली. पुलीस हवालदार तुळशीदास नारोजी हांणी पंचनामो केलो.

ह्या बार रॅस्टोरंण्टाची धनी प्रमिला मयेंकार हांणी घातपाताचो दुबाव उक्तायला. मुळांत बार्रांत खंयच उजो लागूंक नाशिल्लो. तशेंच विजेची पुरवण सुरळीत आशिल्ली. फाटलीं 30 वर्सां आमी हो वेवसाय हांगा चलयतात. जाल्यार शेजारच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाण गॅस गळटीक लागून हो अपघात जाल्ल्याचें म्हणलें. ह्या स्फोटांत अडेज लाख रुपयांचें लुकसाण जालां. दळान पांच लाखाचो म्हालवज वाटायलो अशें म्हापशें उजो पालोवपी दळान सांगलें. ह्या स्फोटांत चार चारचाकी जाल्यार तीन मोटारसायकलींचें लुकसाण जालें. जाल्यार सात घरांक फटको बसलो अशेंय दळान म्हणलां. उजो पालोवपी दळाचे लिंडीग फायर फायटर प्रकाश कन्नायक, फायर फायटर हितेश परब, संजीव कोरगांवकार, प्रवीण गांवकार, भगवान पाळणी आनी चालक देवेंद्र नायक ह्या जवानांनी उजो नियंत्रणांत हाडलो.