म्हापशें पालिका कर्मचाऱ्यांक वैजकी भत्यांचे वाडीची भेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः म्हापशें पालिका कर्मचाऱ्यांचो वैजकी भत्त्यांत वाढ करपाचो निर्णय पालिका मंडळान बुधवारा जाल्ले जोड बसकेंत घेतलो. पालिका कर्मचारी संघटनेन ही वाड करपाची मागणी केल्ली.
फाटल्या 23 जूनाक जाल्ले पालिका मंडळाचे बसकेंत नगराध्यक्षान हो विशय चर्चे खातीर दवोरल्लो. मात संघटने वांगडा बसका घेवन उपरांत भत्तो वाडीचो प्रस्ताव मंजुरी खातीर पालिका मंडळाचे बसकेंत दवोरचो अशी सूचोवणी आयिल्ली.
नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार हाचे येजमानके खाला पालिका मंडळ आनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बुधवारा जोड बसका जाली. बसकेक मुख्याधिकारी सीताराम सावळ, अखील गोंय पालिका कर्मचारी संघटनेचो उपाध्यक्ष गोविंद मांद्रेकार, म्हापशें पालिका कर्मचारी संघटनेचो अध्यक्ष शिवाजी कांबळे आनी नगरसेवक हाजीर आशिल्ले.
संघटनेच्या 19 कलमी मागणी पत्राचेर बससेंत चर्चा जाली. वैजकी भत्तो तशेंच ध्वजारोहण भत्तो वाडोवपाचो निर्णय घेतलो. पालिकेची अर्थीस स्थिती पळोवन हेर मागण्यांचेर सकारात्मक विचार करपाचें आस्वासन पालिका मंडळान कर्मचाऱ्यांक दिलां.