म्हापशेंच्या नगराध्यक्षपदार प्रिया मिशाळ

म्हापशेंच्या नगराध्यक्षपदा खातीर मुख्याधिकारी अमितेश शिरवयकार हांचे कडेन उमेदवारी अर्ज सादर करतना नगरसेविका प्रिया मिशाळ. कुशीक प्रभारी नगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार आनी हेर नगरसेवक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज उपचारीक घोशणा; पदा खातीर एकूच अर्ज

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशेंच्या नगराध्यक्षपदा खातीर नगरसेविका प्रिया मिशाळ हांचो एकसुरो अर्ज दाखल जाला. मंगळारा मिशाळ हांची ह्या पदा खातीर वेंचणुके वेळार बिनविरोध म्हूण उपचारीक घोशणा वेंचणूक अधिकाऱ्यां वतीन जातली.

सोमारा 30 जानेवारीक दनपारां 12 वरां मेरेन नगराध्यक्षपदा खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचो वेळ आशिल्लो. ते प्रमाण सत्ताधारी भाजप प्रणीत आघाडी गटा वतीन प्रिया मिशाळ हांणी मुख्याधिकाऱ्यां कडेन आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो. ह्या उमेदवारी अर्जाचेर शिफारस म्हूण नगरसेवक प्रकाश भिवशेट हांची जाल्यार अनुमोदक म्हूण नगरसेविका डॉ. नूतन बिचोलकार हांणी सय केल्या.

ह्या वेळार प्रभारी नगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार हांचे सयत सत्ताधारी आनी विरोधी गटांतले चडशे  नगरसेवक पालिकेंत हाजीर आशिल्ले. पूण सत्ताधारी गटांतली शुभांगी वायंगणकार हांचे सयत सात नगरसेवक गैरहाजीर आशिल्ले. शुभांगी वायंगणकार हांणी फाटल्या 11 जानेवारीक नगराध्यक्षपदाचो राजिनामो दिल्लो. ते उपरांत हें पद रितें आशिल्लें.

सध्या प्रभारी नगराध्यक्ष म्हूण उपनगराध्यक्ष चंद्रशेखर बेनकार हे पद सांबाळटात. सध्या सत्ताधारी गटा कडेन 20 तले 14 नगरसेवकांचें संख्याबळ आसा. जाल्यार विरोधी गटा कडेन गरजेचें संख्याबळ नाशिल्ल्यान त्या गटा वतीन नगराध्यक्षपदा खातीर अर्ज सादर करूंक ना.