म्हादय विशीं तडजोड नाः निलेश काब्राल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केपें: म्हादय संबंदांत गोंय सरकार आनी एक मंत्री ह्या नात्यान कसलीच तडजोड करचों ना, अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. ते कुडचड्यार घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत उलयताले.
तीन दिसां आदीं केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शाह हांणी केल्ल्या विधानाचेर गोंय सरकारान कसलीं पावलां उखल्ल्यांत, असो विचार लोक करपाक लागल्यात. मात तशें कांय ना. जेन्ना आमी केंद्रीय मंत्री शाह हांची गोंयच्या शिश्टमंडळान भेट घेतिल्ली तेन्ना आमी म्हादयचें उदक घुंवडावपाक खर विरोध आसा, हें स्पश्ट केल्लें. खंयचेच स्थितींत आमी म्हादयचें उदक घुंवडावपाक दिवचे नात. गोंयचो मंत्री म्हूण जें कितें करपाक जाय तें करतलों, अशें काब्राल हांणी सांगलें.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचेर आमचो पुराय विस्वास आसा. तांणी असो कसलोच निर्णय घेवंक ना. गोंया संबंदांतले विशय आसतात तेन्ना मुख्यमंत्री एकलोच निर्णय घेवपाक शकना. ताका लागून मुख्यमंत्र्यान असो कसलोच निर्णय घेवंक ना, हाची आपल्याक खात्री आसा. घेतलो, कितेंय जालें तरी ह्या विशयाचेर तडजोड करपाची ना. विरोधक कितेंय उलोवं, पूण म्हादयचें उदक घुंवडावपाक आमचो खर विरोध आसा, अशें काब्राल हांणी सांगलें.