म्हादय विशया वयल्यान विरोधक आक्रमक

सभापती मुखा वयल्या हौदांत घोशणा दितना विरोधी पक्षांचे आमदार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा गोंदळ

अभिभाशणांत आडमेळीं हाडिल्ल्यान काडले सभाघरा भायर

पणजी: शिंयाळ्या अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा म्हादय विशया वयल्यान सभाघरांत गोंदळ जालो. काळे कपडे घालून आनी निशेधाचे फलक घेवन सभाघरांत आयिल्ल्या स आमदारांनी राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई हांचे कडेन म्हादय विशींची सरकाराची ठोस भुमिका मांडपाची मागणी करून घोशणाबाजी सुरू केली. राज्यपालांनी भाशण सुरू करतकूच घोशणाबाजी करपी स आमदार सभापती मुखा वयल्या हौदांत दाखल जाल्ल्यान मार्शला वरवीं तांकां सभाघरा भायर काडले.

कळसा-भांडुरा संदर्भांतल्या कर्नाटकाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाक (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगान मान्यताय दीत सावन गोंयांत म्हादय विशय परतून एकदा पेटला. हाचे वयल्यान सगलेच विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यां आड पेटून उठल्यात. काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आनी शिवसेना ह्या स पक्षांनी संघटीत जावन म्हादय प्रस्न उखलून धरला. हातूंत रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स (आरजी) मात वेगळो रावलाे.

म्हादय वयल्यान विधानसभा भायर सुरू आशिल्ल्या वादाचे पडसाद अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा आनी राज्यपालांच्या अभिभाशणाचे सुरवातेकूच दिसून आयलें. म्हादय विशीं गोंय सरकाराचे भुमिकेचो निशेध करपा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार कार्लुस फेरेरा, अ‍ॅल्टन डिकॉस्टा, विजय सरदेसाय, व्हेंझी व्हिएगश आनी क्रुझ सिल्वा ह्या स आमदारांनी काळे कपडे घालून सभाघरांत प्रवेश केलो. उपरांत राज्यपालांनी अभिभाशणाक सुरवात करतकूच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी राज्यपालांनी पयली म्हादय विशींची सरकाराची भुमिका जाहीर करची अशी मागणी लावन धरली. पूण राज्यपालांनी सरळ भाशाणाकूच सुरवात केल्ल्यान सवूय आमदारांनी घोशणा दीत राज्यपालांच्या भाशणांत आडमेळीं हाडपाचो यत्न केलो. घोशणा दिवपी आमदारांनी सभापती रमेश तवडकार हांणी आडावपाचो यत्न केलो. उपरांत तांणी सरळ हौदांत वचून गोंदळ घालपाक सुरवात केली. हाका लागून ह्या सवूय आमदारांक मार्शला वरवीं सभाघरा भायर काडले.

विरेश काळ्या भेसांत, पूण अभिभाशणाचेर बहिश्कार

– स आमदारां प्रमाणूच विरोधांत आशिल्ले आरजीचे आमदार विरेश बोरकार हांणी लेगीत काळे कपडे घाल्ले. पूण, म्हादय विशया वयल्यान तांणी राज्यपालांच्या अभिभाशणाचेर पयलींच बहिश्कार घाल्ल्यान ते सभाघरांत आयले नात.

– हाचे वयल्यान तर्क-वितर्क सुरू आसतनाच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांच्या सांगण्या प्रमाण आपूणय काळे कपडे घालून विधानसभेंत आयलो. तांकां आपलो तेंको आसा. पूण विरोधकां मदीं एकमत नाशिल्लें. म्हादय विशीं आपल्या पक्षान जी भुमिका घेतल्या ते प्रमाण आपूण मुखार वतां अशें आमदार विरेश बोरकारान पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.

विरोधी आमदार म्हणटात…

राज्यपालांनी अभिभाशणाचे सुरवातेक म्हादयचेर उलोवचें इतलीच मागणी आपणे केल्ली. कारण सद्या तो म्हत्वाचो विशय आसा. पूण सरकारान आपल्याक जाय तेंच केलें. भाजप सरकार दरेक मार्गान आमचो आवाज चिड्डुपाचो यत्न करता.

– युरी आलेमांव, विरोधी पक्ष फुडारी

राज्यपालान पुराय गोंयची भोंवडी केल्ल्यान तांकां गोंयचे परिस्थितीची जाण आसा. ताका लागून तांणी पयली म्हत्वपूर्ण आशिल्ल्या म्हादयचेर उलोवप अपेक्षीत आशिल्लें. आमी तांच्या भाशणांत आडमेळीं हाडपाचो यत्न केल्लो ना.

– कार्लुस फेरेरा, आमदार, काँग्रेस

तामीळनाडूच्या राज्यपाला प्रमाण राज्यपाल पिल्लई हांणी लेगीत सोमारा म्हादय विशीं स्वताची भुमिका मांडप अपेक्षीत आशिल्लें. सरकारान बरोवन दिल्ल्या भाशणा परस तें म्हत्वाचें आशिल्लें. पूण म्हादय विकिल्ल्यानूच सरकाराक ताचें कांयच पडिल्लें ना.

– विजय सरदेसाय, आमदार, गोवा फॉरवर्ड

केंद्रांत, गोंयांत आनी कर्नाटकांत भाजपाचें सरकार आसा. ताका लागून कर्नाटकाक दिल्ल्या डीपीआरची मंजुरी सहजतायेन फाटीं घेवं येता. पूण कर्नाटकांतल्यो वेंचणुको भाजपान जिखच्यो हे खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हो विशय सर्वोच्च न्यायालयांत व्हरतात.

– व्हेंझी व्हिएगश, आमदार, आप

विरोधकां कडल्यान राज्यपालाचो अपमान: मुख्यमंत्री

स विरोधी आमदारांनी सोमारा राज्यपालांच्या अभिभाशणाचे सुरवातेक जो गोंदळ घालो, ताका लागून राज्यपालांचो अपमान जालो अशी टिका मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना केली. सभाघरांत हाचे पयलीं विरोधी आमदारां कडल्यान अशें कृत्य केन्नाच जावंक नाशिल्लें अशेंय तांणी म्हणलें.

म्हादयच्या रक्षणा खातीर आमी बांदील: देविया राणे

म्हादयचो सगल्यांत चड संबंद सत्तरी म्हाला कडेन येता. ताका लागून सत्तरी आनी म्हादयच्या रक्षणा खातीर आमी बांदील आसात. विरोधक गरजे भायर हाचे वयल्यान राजकारण करतात अशी टिका पर्येंच्यो आमदार देविया राणे हांणी केली. म्हादय विशीं राजकारण करून आंदोलन करपाची गरजूच नाशिल्ली अशेंय तांणी म्हणलें.