म्हादय जागृताय सभा आतां विर्डे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थारिल्ल्या दिसा, थारिल्ल्या वेळार सांखळी मतदारसंघांत

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : सप्तकी बाजाराचें निमित्त सांगून सांखळी पालिकेन म्हादयचे सभेक परवानगी न्हयकारल्या उपरांत आतां सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवाच्या कार्यकर्त्यांनी विर्डी – आमोणें पुला लागसारच्या मैदानाचेर सभेचे आयोजन केलां. हाका लागून सोमारा सांजे 4 वरांचेर म्हादय प्रस्नाचेर सभा जातली. सभा सांखळे मतदारसंघांतूच जातली, मात सभेची सुवात बदल्ल्या.
सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवाच्या कार्यकर्त्यांनी बदलिल्ल्या थळाची म्हायती दिली. प्रा. प्रजल साखरदांडे, अॅड. हृदयनाथ शिरोडकार, महेश म्हांब्रे, राजन घाटे आनी हेर कार्यकर्त्यांनी आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशद घेतली. पत्रकार परिशदेंत तांणी बदलिल्ल्या थळाची म्हायती दिली. विर्डी – आमोणें पुला लागसारचें मैदान सभे खातीर योग्य आसा. हो खाजगी जागो आसा. धनयान सभेक परवानगी दिल्या.
म्हादय खातीर कसलोय त्याग करपाची तयारी लोकांनी दवरपाक जाय. भाजप वगळून हेर सगले राजकी पक्ष, सामाजीक संघटणा हे सभेंत वांटेकार जातले. म्हादय ही गोंयची जीवनदायिनी. म्हादयचें उदक कर्नाटकान घुंवडायलें जाल्यार पर्यावरणाचेर विपरीत परिणाम जातलो. मांडवी न्हंयेची खारसाण वाडटली. म्हादय वाटावपा खातीर सरकाराचेर तशेच केंद्राचेर चेपण हाडपाची गरज आसा. हाका लागून गोंयांत आंदोलन उबे रावपाक जाय, अशें कार्यकर्त्यांनी सांगलें.
ही सभा सांखळे पालिका मैदानाचेर जावपाची आसली. पूण सांखळी पालिकेन परवानगी न्हयकारली. पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी हे विशीचो आदेश जारी केलो. सरकाराच्या चेपणाक लागून सभेक परवानगी न्हयकारली असो आरोप सांखळेंतल्या कार्यकर्त्यांनी केला. आदले आमदार प्रताप गांवस, सुनिता वेरेंकार हांणी हे खातीर सरकाराचेर टिका केल्या.
दुकानां बंद दवरून निशेध करचो
सप्तकी बाजाराचें कारण दिवन पालिकेन सांखळे मैदानाचेर जावपी सभेक परवानगी न्हयकारली. बाजारांतल्या वेपाऱ्यांनी सोमारा दुकाना बंद दवरून पालिकेचो निशेध करचो, अशें आवाहन तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी राजेंद्र काकोडकार हांणी केलां.
सुर्ला न्हंये वयल्या प्रकल्पांचो उल्लेख ना
म्हादय जल लवादान दिल्ल्या आदेशांत कळसा-भांडुरा आनी हलतरा ह्या तीन न्हंयांच्या उदक वांटपा संदर्भांत निर्णय दिल्लो. तातूंत सुर्ला न्हंयेचो आस्पाव नाशिल्लो. ताका लागून राज्य सरकारान हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयांत आवाज काडचो, अशी मागणी म्हादय बचाव अभियानान सरकारा कडेन केल्ली.

म्हादयः सर्वोच्च न्यायालयांत अर्ज दाखल
पणजीः म्हादय प्रस्नाचेर राज्य सरकारान शुक्रारा सर्वोच्च न्यायालयांत अर्ज दाखल करून हे विशींचीं सुनावणी ताकतिकेन घेवपाची विनवणी न्यायालयाक केल्या. सुनावणी ताकतिकेन घेवपाची गरज आसा, हे सांगपाक सरकारान कांय दिसां पयलीं कर्नाटकाक सादर केल्ली ‘कारणां दाखयात’ नोटीस अर्जा वांगडा सादर केल्ल्याची म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. कळसा-भांडुरा संदर्भांत कर्नाटकाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाक (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगान मंजुरी दिले उपरांत गोंयांतल्या राजकारणांत खवदळ पडला. विरोधी आमदारांनी हाचे वयल्यान सत्ताधाऱ्यांक कोंयडेंत धरपाचो यत्न चलयला. ह्या विशया वयल्यान पर्यावरणमोग्यांनी आंदोलनां सुरू केली.
रानजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम 29 प्रमाण कर्नाटकाक कळसा-भांडुरा न्हंयेचे उदक घुंवडावपाक मेळना. अशें आसतना कर्नाटकान हें कृत्य केल्ल्यान राज्य सरकारान कांय दिसां पयली रान खात्याच्या मुख्य वॉर्डन वरवीं कर्नाटकाक कारणां दाखयात नोटीस धाडल्या. कर्नाटकान कळसा-भांडुरा न्हंयेचे उदक घुंवडावन रानजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्ल्याचो दावो गोंय सरकारान नोटिशेंत केला. ही नोटिसूय सर्वोच्च न्यायालयांत केल्ल्या अर्जा वांगडा जोडल्या, अशी म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली.