म्हादय खातीर संघटीत लड्याची गरज

सुर्ला ग्रामसभेंत उलयतना पंच वांगडी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुर्ला ग्रामसभेंत सूर; मुख्यमंत्र्यां वांगडा आशिल्ल्याचो दावो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः सुर्ला पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा पंचायत सभाघरांत सरपंच विश्रांती सुर्लकार हांचे अध्यक्षते खाला जाली. ह्या वेळार म्हादय विशयाचेर आमी मुख्यमंत्र्यां वांगडा आसात, पुराय गोंयच्या लोकांनी कसलेंच राजकारण करिनासतना म्हादय खातीर संघटीत लडो दिवपाची गरज आसा, असो सूर ग्रामसभेंत उक्तायलो.

सुर्ला पंचायत वाठारांत 80 टक्के शेतकार आसात. सुमार 60 टक्के लोकांच्या घरांत बांयो आसात. 20 टक्के लोक लोक व्हाळ, झरी, तळी आनी चडांत चड लोक सरकारान दिल्ल्या उदकाचो वापर करतात. अशे स्थितींत म्हादयचें उदक घुंवडायलें जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम गिमांत सुर्लाकारांक भोगचे पडटले. ह्या विशयाचेर खाशेली ग्रामसभा घेवन जनजागृती कार्यावळ हातांत घेवची. हे खातीर मार्गदर्शक म्हूण पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांकां आपोवचे, अशें सुचयलें. तशेंच म्हादय प्रस्नांत सुर्लाकार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे वांगडा आसात. आमी संघटीत पणान लडो दितले, असो म्हत्वाचो थाराव हे ग्रामसभेंत घेतलो.

सिमेंट फॅक्टरींत कंत्राट पद्दतीचेरकाम करपी कामगारांक कायम करप, शेतकारांच्यो विवीध समस्या, पांयवाटो, रस्ते, वीज समस्या, शेतकारांक सारें वांटप ह्या विशयाचेर ग्रामसभेंत नेटाची चर्चा जावन ह्या विशयाचेर थाराव मांडले. सरपंच सुर्लकार हांणी येवकार दिलो. सचीव महादेव नायक हांणी फाटले ग्रामसभेचो इतिवृत्तांत वाचलो. ह्या वेळार उपसरपंच भोला खोडगिणकार, पंच सुभाष फोंडेंकार, शाणू सुर्लकार, दिनेश मडकयार, साहिमा गावडे, सुचिता गांवकार हाजीर आशिल्ली. महेंद्र शिरोडकार, प्रशांत गांवकार, संजय सुर्लकार, संतोष मावळिंगकार, उदय नाटेकार, प्रमोद नार्वेकार, सिद्धेश आरोदेंकार, तातू फोंडेंकार, भानुदास सोननायक, वासुदेव कोल्हापूरकर, बाबलो नाटेकार, आपा भामयकार हांणी गांवांतल्यो विवीध समस्या ग्रामसभे मुखार मांडल्यो. दिवचल गट विकास कार्यालया वतीन शारदा गावडे हांणी निरिक्षक म्हूण काम पळयलें. दिनेश मडकयकार हांणी उपकार मानले.