म्हादय खातीर आरजीचें  ‘टुगेदर फॉर म्हादय’ आंदोलन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः म्हादयक वाटावपा खातीर रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान (आरजी)  ‘टुगेदर फॉर म्हादय’ हें लोक आंदोलन सुरूकरपाची घोशणा आयतारा पणजेच्या आझाद मैदानार घेतिल्ले भौशीक सभेंत केली. हें आंदोलन नितळ उरचें हें खातीर राज्यांतल्या हेर राजकी पक्षां कडेन कसलोच संबंद दवोरचे नात तशेंच आंदोलना खातीर लोकांक तयार करपा खातीर पुराय गोंयांक जाग्रुती करपाचें काम करतले अशें पक्षाचो संयोजक मनोज परब हाणे जाहीर केलें.
सभेंक सुमार दोन हजार लोक हाजीर आशिल्ले. आरजीचो फोंड्याचो फुडारी विश्वेष नायकान टुगेदर फॉर म्हादय लोक आंदोलनाचो वचननामो लोकांक वाचून दाखयलो. म्हादयक वाटावपा खातीर गोंयांच्या खाची- कोनश्यांनी फुडल्या कांय दिसांत बसका घेवन लोकां मदी जाग्रुताय करतले अशें सांगतना मनोज परबान म्हादय कर्नाटकाक विकून उडोवापक भाजप आनी काँग्रेस जापसालदार आसात अशी टिका केली.
म्हादय उदका तंटो लवादान गोंयांक म्हादय संबंदी तपशिलवार प्रकल्प अहवाल सादर करपाक सांगल्लें. मात पयली काँग्रेस आनी उपरांत भाजप सरकारान गोंयकाराच्या हिताची राखण करपाक रुची दाखयली ना. ह्या  राष्ट्रीय पक्षांच्या सरकारा वांगडा मगो पक्ष सत्तेंत वांटेकार आशिल्लो अशें परब हाणे सांगलें. आम आदमी पक्षाच्या कर्नाटकांतलो फांटो म्हादयचें उदक जाता तितल्या बेगीन घुंवडावपाची मागणी करता. गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय जेन्ना भाजपा सरकारांत आशिल्लो तेन्ना एक सांगतालो आनी आतां दुसरेंच सांगता अशेंय ताणे सांगलें. आरएसएसाचो मुखेली मोहन भागवत हांणी गोंयांत आसतना गोंयां खातीर गंगा आशिल्ले म्हादय विशीं एक उतर लेगीत कित्याक काडलें ना हाचो विचार गोंयकारांनी करपाक जाय अशें परबान सांगलें.
पश्चीम बंगालांत सत्तेर आशिल्ल्या तृणमूल काँग्रेसाक तांचो शेजारी झारखंडा कडेन आशिल्लो उदका तंटो सुटावो करपाक अजून येस मेळना ते म्हादयचो तंटो कसो सुटावो करतले, असो प्रश्न आरजीचो सान्तआंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी सभेंत उलयतना केलो. जेन्ना म्हायचो प्रश्न येता तेन्ना गोंयांतलो खंयचोय राजकी पक्ष विश्वास दवोरपा सारको ना हें स्पश्ट जाल्ल्यान ताकां पयस दवोरून आमी स्वताच्या बळग्यार म्हादय वाटावपाक फुडें सरल्यात अशें ताणे जाहीर केलें.