म्हादय आंदोलनाक वाडटो तेंको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयज काँग्रेस पक्षा वतीन नानोड्यां जलपुजन; फाल्यां विर्डे सेव्ह म्हादयची जाहीर सभा

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

वाळपयः सोमारा 16 जानेवारीक विड्डे आयोजीत केल्ले म्हादय न्हंयेच्या संवर्धना खातीर जाहीर सभे खातीर सत्तरी म्हालांत वातावरण निर्मिती जावपाक लागल्या.

सत्तरी म्हालांतल्या लोकांनी व्हड संख्येन जाहीर सभेक हाजेरी लावची हे खातीर जनजागृती करचे खातीर यत्न सरू जाल्यात. भिरोंडें पंचायत वाठारांतल्यान व्हड संख्येन लोक हे सभेक येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच काँग्रेस पक्षा वतीन आयतारा सकाळीं 11 वरांचेर नानोडें बांबर वाठारांत म्हादय जलपुजन ही विशेश कार्यावळ आयोजीत केल्या.

कर्नाटक सरकारान म्हादय न्हंयेचें उदक घुंवडावपा संबंदान केंद्र सरकारान दिल्ल्या पांचव्या बावट्या संबंदांत सत्तरी म्हालांत व्हड प्रमाणांत नाराजी पाताळ्ळ्या. म्हादयचें उदक घुंवडायल्यार सगळ्यांत चड लुकसाम सत्तरी म्हालाचें जातलें. ताका लागून सत्तरींत ह्या संबंदांत वातावरण तापपाक लागलां.

नानोडें बांबर वाठारांत काँग्रेस पक्षा वतीन सकाळीं 11 वरांचेर विशेश म्हादय न्हंयेच्या जलपुजनाची कार्यावळ आयोजीत केल्या. हे कार्यावळीक काँग्रेस पक्षाचे सध्याचे तीन आमदार आनी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते व्हड संख्येन हाजीर रावून जलपुजन करतले.

ह्या वेळार म्हादय न्हंय संवर्धनाची जनजागृती सुरू करतले. ते उपरांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी अशेच तरेच्या विशेश कार्यावळींचें आयोजन करतले. ह्या वावरा खातीर सत्तरी म्हालांतल्या काँग्रेस पक्षान पेंगट बांदलां.

आयतारां सकाळीं 10 वरांचेर वेळूस देवस्थानाच्या प्राकारांत विशेश बसका आयोजीत केल्या. हे बसकेंत सत्तरी म्हालांतले शेतकार, भुंयपूत, जागरूक नागरीक, समाज वावुरपी हाजीर रावतले. ह्या वेळार कर्नाटकाच्या एकूण धोरणा संबंदांत निशेध उक्तायतले. सोमारा आयोजीत केल्ले सभेक व्हड प्रमाणांत सत्तरी म्हालांतल्या लोकांनी हाजीर रावचें, असो उलो ह्या वेळार मारतले.

तेचवरी पिसुर्ल्यां सांजेच्या 5.30 वरांचेर विशेश बसकेचें आयोजन केलां. हे बसकेक सेव्ह म्हादय आंदोलनाचे फुडारी मार्गदर्शन करतले.

सत्तरी म्हाल भुंयपूत एसटी समाजा वतीन म्हादय बचाव आंदोलनाक पुराय तेंको जाहीर केला. ह्या समाजाचे सुमार 500 वांगडी विर्डे आयोजीत केल्ले जाहीर सभेक हाजेरी लायतले, अशी म्हायती समाजाचे सत्तरी म्हाल मुखेली नितीन शिवडेंकार हांणी उजवाडायिल्ल्या पत्रकांत दिल्या. एसटी समाजा वतीन सत्तरी म्हालांत म्हादय विशयाचेर खूब कडेन जनजागृतीच्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात, ताका उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळटा. सत्तरी म्हालांतल्यान तरण्ट्यांनी म्हादयच्या रक्षणा खातीर उठाव केला. हे संबंदांत समाजीक वावुरपी अ‍ॅड. शिवाजी देसाय हांचे कडेन चर्चा केल्या. सत्तरी म्हालांतल्या तरणाट्यांच्या फाटल्यान आमचे समाजभाव घट उबे रावतले. आमी ह्या आंदोलना खातीर एक सुनियोजीत दिशा आनी येवजण तयार केल्या. आमी सगळ्यो गजाली इतल्यान उक्ते करचे नात, अशेंय शिवडेंकार हांणी पत्रकांत म्हणलां.

म्हादय परिक्रमा खातीर पंगडः शिवडेंकार

सत्तरी म्हालांतल्यान म्हादय बचाव लढ्या खातीर आमी व्हड शक्त उबी करतले. ते खातीर आमचे कार्यकर्ते सक्रीय जाल्यात. म्हादय आमची अस्मिताय. तिची राखण करप आमची जापसालदारकी. फुडारांत आमी म्हादय परिक्रमा हो विशय लेगीत हातांत घेतले आनी असंख्य तरणाट्यांक म्हादय ह्या विशयाची जाणीव करून दितले. ते खातीर आमी एक पंगड तयार केला, अशें नितीन शिवडेंकार हांणी म्हणलां. तशेंच सांखळेचे जाहीर सभेक एसटी समाजाचे कार्यकर्ते स्वताच्या खर्चान हाजीर रावतले, अशेंय तांणी म्हणलां.

कर्नाटकाचें कारस्थान मोडटलेः वकील संघटणा

सत्तरी म्हालांतले वकील संघटणेन सेव्ह म्हादय आंदोलनाक आपलो पुराय तेंको उक्तायला. कर्नाटक सरकाराचें कारस्थान मोडून उडोवचे खातीर वकील संघटणा वावुरतली. हे संबंदांतल्या सगळ्या आंदोलनांनी ही संघटणा वांटेकार जातली, अशें वकील संघटणेन जाहीर केलां.

पिसुर्ल्यां फाल्यां आरजीची सभा

आरजीची म्हादय लढ्याची सुरवात सत्तरींतल्यान जातली. आयतारा 15 जानेवारीक पिसुर्ल्यां जाहीर सभा जातली. गोंयची जीवनदायिनी म्हादय न्हंयेक वाटोवपा खातीर खूबश्यो संघटणा आनी पर्यावरण मोगी आवाज काडटात. रिव्होल्यूनरी गोवन्स पक्ष लेगीत स्वतंत्रपणान म्हादय खातीर लोकांच्या तेंक्यान लडो उबारता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली वचून गृहमंत्री अमीत शाह हांचे कडेन म्हादय विशयाचेर फक्त 15 मिणटां चर्चा केली. म्हादय हो गोंयकारांच्या जिवीत मरणाचो प्रस्न आसा. अशें आसून लेगीत केंद्रान गोंयाक हाचेर चर्चा करपाक दिल्लीं 15 मिणटां अन्यायकारक आसात, अशें आरजी फुडारी मनोज परब हांणी म्हणलां.