म्हादयच्या उदकाचेर नदर दवरपाक ‘म्हादय प्रवाह’

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उदकाचो योग्य तरेन जातलो वापर : शेखावत

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : म्हादयच्या उदकाचेर नदर दवरपा सयत उदकाचो योग्य तरेन वापर जावपा खातीर म्हादय प्रवाहाची स्थापना जाल्या. म्हादय प्रवाहाच्या स्थापनेक केंद्रीय मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत हांणी ट्विट करून ही म्हायती दिल्या. म्हादय प्रवाहाच्या स्थापने खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्र सरकाराचे उपकार मानल्यात.
म्हादय लवादाच्या निवाड्याची कार्यवाही जावपा खातीर म्हादय प्रवाहाची स्थापना जाल्या. केंद्रीय मंत्रीमंडळान प्रवाहाक मान्यताय दिल्या. म्हादय लवादाच्या आदेशाची कार्यवाही जावपा सयत उदकाचो वापर योग्य तरेन जावचो, ह्या हेतान प्रवाहाची स्थापणूक जाल्या.
म्हादय उदकाचेर नदर दवरपा खातीर म्हादय उदक वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करपाची मागणी गोंय सरकारान केल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांची गोंयच्या शिश्टमंडळान भेट घेतिल्ली. हे वेळार ही मागणी जाल्ली. ही मागणी पुराय जाल्या. प्राधिकरणाचेर गोंया सयत महाराष्ट्र, कर्नाटक तशेंच केंद्र सरकाराचे अधिकारी आसतले. उदक वेवस्थापन प्राधिकरणाक ‘म्हादय प्रवाह’ अशें नांव दिलां.
म्हादय उदक वेवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्यालय गोंयांत आसचे, अशी मागणी गोंय सरकारान केल्या.