म्हादयचें उदक घुंवडावपाचो यत्नअदानी, जिंदाल हांच्या प्रकल्पा खातीर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पर्यावरण मोगी अभिजीत प्रभुदेसाय हांचो आरोप

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजी : अदानी आनी जिंदाल हांच्या स्टील तशेंच वीज प्रकल्पांक उदकाची पुरवण करपा खातीरूच म्हादय न्हंयेचें उदक मलप्रभेंत घुंवडावपाच्या यत्नांत कर्नाटक आसा आनी ते खातीर कर्नाटकाक केंद्र सरकाराचो तेंको मेळटा, असो आरोप पर्यावरण मोगी अभिजीत प्रभुदेसाय हांणी केला.
‘सेव्ह म्हादय, सेव्ह गोवा’ बावट्या खाला विवीध आपसेवी संस्थांनी एकवटींत शेनवारा पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले.
ह्या वेळार तांचे वांगडा प्रजल साखरदांडे आनी हेर संस्थांचे मुखेली हाजीर आशिल्ले. म्हादय न्हंयचें उदक घुंवडावपाचो यत्न कित्याक चल्ला, हाचो सोद जागृत नागरिकांनी घेवप म्हत्वाचें. केंद्र सरकारान ‘सागरमाला’ प्रकल्पा विशीं जारी केल्ल्या कागदपत्रांत कर्नाटकांतल्या बेळगांव, हुबळी, धारवाड, गदग ह्या वाठारांत स्टील तशेंच वीज प्रकल्प उबे करतले, अशें नमूद केलां. हे प्रकल्प अदानी आनी जिंदाल हांचे आसात. दुसरे वटेन अदानी आनी जिंदाल हांचे गुलाम आशिल्ल्या कर्नाटकानूय ह्या वाठारांतल्या 300 किमि. अंतरांत स्टील कॉरीडॉर उबारपाचो निर्णय घेतला.
ह्या प्रकल्पां खातीर मोट्या प्रमाणांत उदकाची गरज आसा. ताका लागून दरेक मार्गान कर्नाटक म्हादय न्हंयेचें उदक घुंवडावपाचो यत्न करता. अदानी आनी जिंदाल केंद्र सरकाराचे खासा इश्ट आशिल्ल्यान ते
लेगीत कर्नाटकाक ते खातीर पुराय तेंको दितात, अशेंय प्रभुदेसाय हांणी म्हणलें.
म्हादय विशीं राज्यभरांतल्या नागरिकां मदीं जागृताय जाता. ‘सेव्ह म्हादय, सेव्ह गोवा’ च्या पदाधिकाऱ्यांनी ते खातीर राज्यभरांत बसका, सभां आयोजीत करपाचे सत्र सुरू केला. 16 फेब्रुवारीक म्हादय न्हंयेची पुजा करतले. तशेंच म्हादय न्हंये विशीं आपल्यो भावना दाखोवपाक आयतारा सांजे 7.30 वरांचेर दरेक गोंयकार नागरिकान आपल्या घरांत दिवे, मेणवाती पेटवच्यो, असो उलो तांणी मारला. हेर आपसेवी संस्थांच्या मुखेल्यांनीय म्हादयक कर्नाटकाच्या चपक्यांतल्यान वाटावपाक सगल्यांनी एकठांय येवपाचो उलोय तांणी मारला.