म्हादयचें उदक घुंवडावपाक गोंय सरकाराचो सांगात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शाह हांचे कडल्यान गुपीत उक्ताडार, राज्यांतले राजकारण तापपाचीं चिन्नां

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
बेळगांव : केंद्रांतल्या भाजप सरकारान कर्नाटकाक म्हादय न्हंयेचें उदक घुंवडावपाक मान्यताय दिवन कर्नाटकांतल्या जायत्या जिल्ह्याची उदकाची तान भागयल्या. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी गोंयांतल्या भाजप सरकाराक सांगाताक घेवन म्हादयचें उदक घुंवडायलां, अशें गुपीत केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांणी उक्ताडार हाडलां. शेनवारा बेळगांवां जाल्ले जाहीर सभेंत उलयतना तांणी हें गुपीत उक्तें केलें. ताका लागून गोंयांतलें राजकारण परतून एकदां तापपाचीं चिन्नां आसात.

कर्नाटकांतली विधानसभा वेंचणूक तोंडार आसतनाच कर्नाटकांतल्या भाजप सरकारान कळसा-भांडुरा विशींचो सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगा मुखार सादर करून ताका मंजुरीय मेळोवन घेतल्या. हे घडणुके उपरांत राज्यांतले विरोधी पक्ष सातत्यान गोंय सरकाराचेर हल्लो करतात. ताचे पडसाद हालीच जाल्लें विधानसभेच्या शिंयाळ्या अधिवेशनांत दिसून आयले. ते उपरांत सरकारान सभाघर समिती स्थापन करून ह्या वादाचेर पड्डो घालपाचो यत्न केल्लो आसतनाच, केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह हांणी बेळगांवांतले जाहीर सभेंत उलयतना, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आनी भाजपाच्या हेर फुडाऱ्यांनी गोंयांतल्या भाजप सरकाराक वांगडा घेवन म्हादयचें उदक घुंवडायिल्ल्याचे सांगलें. ताका लागून गोंयांत कांय प्रमाणांत थंड जाल्लो म्हादयचो मुद्दो विरोधी पक्षा कडल्यान परतून खर जावपाची शक्यताय आसा.
प्रकल्पाचें काम बेगिनूच
सुरू जातलेंः येडियुरप्पा
म्हादय न्हंये वयलो प्रकल्प केंद्र सरकाराचे मजतीनूच पुराय करतले. ह्या प्रकल्पाचें काम फुडल्या कांय दिसांत सुरू करतले. हे विशींची अधिकृत घोशणा कर्नाटक सरकार बेगिनूच करतले, अशें कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा हांणी सभेंत उलयतना सांगलें.
गोंय सरकार कर्नाटकाक खंयचेय परस्थितींत म्हादयचें उदक घुंवडावपाक दिवचें ना. ते खातीर आमी कायदेशीर मार्गान चडांत चड घटाय दिवपाचो यत्न करतात. गोंयान मांडिल्लें मुद्दे आनी सादर केल्ल्या पुराव्यांचो विचार करून सर्वोच्च न्यायालय निश्चीत हे विशीं गोंयाक थाकाय दितले, अशेंय पांगम हांणी म्हणलें.

गृहमंत्री अमीत हांचे म्हणणें…

केंद्रांतल्या भाजप सरकारान कर्नाटकाक म्हादयचें उदक घुंवडावपाक मान्यताय दिवन जायत्या जिल्ह्यांची उदकाची तान भागयल्या. तशेंच कर्नाटकांतल्या शेतकारांकूय थाकाय मेळोवन दिल्या.
गोंयांतल्या भाजप सरकाराक वांगडा घेवन कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी म्हादयचें उदक घुंवडायलां, ते खातीर तांचे अभिनंदन.
काँग्रेसच्यो आदल्यो अध्यक्ष सोनिया गांधी हांणी 2007त गोंयांतले सभेंत उलयतना कर्नाटकाक खंयचेय परिस्थितींत म्हादयचें उदक घुंवडावपाक दिवचे नात, अशें म्हणिल्लें. तशेंच 2022च्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत कर्नाटकाक म्हादयचें उदक घुंवडावपाक दिवचे नात, अशें काँग्रेसीन जाहीरनाम्यांत म्हणिल्लें.
कर्नाटक आनी गोंयां मदलो म्हादय वाद सोडोवन केंद्रातल्या भाजप सरकारान कर्नाटकाक म्हादयचें उदक घुंवडावपाक मान्यताय दिल्या.

म्हादय वाटावपाचे यत्न चालूच उरतलेः मुख्यमंत्री
अमीत शाह हांच्या विधाना उपरांत म्हादय प्रस्नाचेर बेगिनांत बेगीन सुनावणी घेवपाची मागणी आमी पयलींच सर्वोच्च न्यायालयांत केल्या. म्हादय न्हंयेतल्या उदकाच्या दरेक थेंबा खातीर आमी झगडत रावतले. ‘डीपीआर’ हाका मंजुरी मेळ्ळ्या, पूण केंद्रा कडल्यान कर्नाटकाक अजून पर्यावरणीय दाखले मेळूंक नात. गोंय सरकार म्हादयच्या संरक्षणा खातीर बांदील आसा, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयांत 13 फेब्रुवारीक सुनावणी शक्य

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : म्हादय प्रस्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयांत 13 फेब्रुवारीक सुनावणी जावपाची शक्यताय आसा. सर्वोच्च न्यायालय विशेश खंडपीठ स्थापन करून म्हादयची सुनावणी घेवपाक शकता, अशी म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी शेनवारा दिली.
कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या ‘डीपीआराक’ केंद्रीय जल आयोगान मान्यताय दितना, गरजेचें सगले पर्यावरणीय दाखले मेळयले खेरीत प्रकल्पाचें काम फुडें व्हरपाक मेळचे ना, अशें म्हणिल्लें. ताका लागून कर्नाटकाक केंद्रा कडल्यान गरजेचो एकूय दाखलो मेळचो न्हय, हे खातीर गोंय सरकारान केंद्राक पत्र धाडलां, तशेंच सर्वोच्च न्यायालयानूय हे विशींची सुनावणी बेगीन घेवची, असो अर्ज कांय दिसा पयलीं सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केला.
ते उपरांत जलतंटा लवाद, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून कर्नाटकान बेकायदो म्हादयें उदक घुंवडावपाचें चालूच दवरलां. ताचे पुरावे आनी हेर गरजेचीं म्हायती आशिल्लो अर्ज गोंय सरकारान शुक्रारा सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केला. गोंयचे मागणेची दखल घेवन सरन्यायाधिशांनी बेगीन सुनावणी घेवपाचे मान्य केलां. पूण ही सुनावणी विशेश खंडपिठा कडल्यान जावपाची शक्यताय आसा, अशें पांगम हांणी म्हणले.