म्हादयचें उदक कर्नाटकांत घुंवडावपाक विरोध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुरगांव पालिकेन घेतलो थाराव; असो थाराव घेवपी गोंयांतली पयली पालिका

वास्को: म्हादयचें उदक कर्नाटकांत घुंवडावपाक विरोध करपी आनी म्हादय संबंदी राज्य सरकाराचे भुमिकेक तेंको दिवपी थाराव मुरगांल पालिका मंडळाचे खाशेले बसकेंत काल (बुधवारा) घेतलो. अशे तरेचो थाराव घेवपी मुरगांव पालिका ही गोंयांतलीं पयली पालिका थारल्या. हो थाराव एकमतान घेतिल्लो आसलो तरी कांय जाण ह्या विशयाचेर गंभीर नाशिल्ल्याचें मत कांय जाणांनी उक्तायलें.

म्हादयचें उदक घुंवडायल्यार गोंयची लोकजीण, पर्यावरण, रानजीव तशेंच हेर संबंदीत गजालींचेर कसलो दुश्परिणाम जातलो हे संबंदी कांय नगरसेवकांनी विचार मांडले. हो प्रस्न फक्त सत्तरीचोच नासून तो पुराय गोंयचो आसा. ताका लागून म्हादय प्रस्नाचेर कोणेच राजकारण करिनासतना एकवटान म्हादय खातीर लढो दिवपा खातीर मुखार येवपाची गरज उक्तायली.

नगरसेवक दिलीप (नारायण) बोरकार हांणी म्हादय विशीं सर्वसामान्यां मदीं जागृताय जावपाची गरज उक्तायली. कांय जाणांनी म्हादय संबंदीची म्हायती नाशिल्ल्यान ते ओगी आसात. हे संबंदी दरेक प्रभागां मदीं जागृताय करुया, विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय करुया अशें आवाहन तांणी केलें.

ह्या वेळार दीपक नायक, दामू कासकार, यतीन कामुर्लेंकार, विनोद किनळेकार, फ्रेड्रीक हेन्रिक्स, श्रद्धा आमोणकार, श्रद्धा महाले, उपनगराध्यक्ष अमेय चोपडेंकार आनी हेरांनी आपलीं मतां मांडलीं.

गोंय सरकार आनी न्यायालयाचेर आमचो विस्वास आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. तशेंच नगरसेवकांनी म्हादय विशीं खोलायेन म्हायती दिवपाची गरज उक्तायली. ती म्हायती मेळ्ळे उपरांत संबंदीत नगरसेवक आपआपल्या प्रभागांनी म्हादय विशीं म्हायती दिवन जागृताय निर्माण करपाक हातभार लावंक शकतले असो सूर आयकूंक मेळ्ळो.

हे बसके उपरांत नगराध्यक्ष लिआ रॉड्रिगीश हांणी सांगलें, पालिका वाठारांत आशिल्ल्या दरेक विद्यालयांनी वचून थंय विद्यार्थ्यां मदीं म्हादय संबंदी म्हायती दिवन जागृताय करतले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचेर आमचो पुराय विस्वास आशिल्ल्यान म्हादयचें उदक घुंवडावचे नात हाचो आमकां ठाम विस्वास आशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें.

मुरगांव पालिकेच्या जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष आनी नगरसेवक यतीन कामुर्लेंकार हांणी सांगलें की जैवविविधता समितीची बसका जावन आमी म्हादयचें उदक घुंवडावपाक विरोध करपी थाराव घेतला. आतां मुरगांव पालिका मंडळाचे खाशेले बसकेंतूय थाराव घेतला, आनी विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय करपा खातीर शिबीर तशेंच निबंध, चित्रकला सर्तीचें आयोजन करपाचो विचार आसा.