मॉस्को – गोवा प्रवासी विमानाक बॉम्बान उडोवपाची धमकी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हयन्याभरांतली दुसरी घडणूक, विमान घुंवडायले उझबेकिस्तानाक

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः रशियेंतल्या मॉस्कोंतल्यान गोंयांत येवपी प्रवासी विमानाक बॉम्बान उडोवन दिवपाची धमकी मेळिल्ल्याचो ई-मेल गोंयांतल्या दाबोळी विमानतळ प्रशासनाक मेळ्ळे उपरांत तांणी बेगोबेग पावलां उखलून हे प्रवासी विमान उझबेकिस्तानचे दिशेन घुंवडायलें. ह्या विमानांत वट्ट 240 प्रवासी आशिल्ले, अशी म्हायती पुलिसानी दिली.
मजगतीं, हे संदर्भांत तपास सुरू आसा. हाचे पयलीय 10 जानेवारी दिसा अशाच प्रकाराची धमकी मॉस्को ते गोंय विमाना संदर्भांत दिल्ली.
मॉस्कोच्यान एझॅडव्ही2463 हे प्रवासी विमान काल फांतोड्डेर 4.15 मिण्टांनी दक्षीण गोंयांतल्या दाबोळी विमानतळाचेर देंवपाचे आशिल्ले. मात रातीं साडेबाराच्या सुमाराक दाबोळी विमानतळाच्या संचालकांक तांच्या ई-मेल अायडीचेर विमान बॉम्बान उडोवन दिवपाची धमकी दिवपी मेल आयले. ताका लागून विमान भारतीय हवाई हद्दींत येवचे पयलींच ते उझबेकिस्ताना कडेन घुंवडावपाचो निर्णय प्रशासनान घेतलो.
हाचे पयलीय गोंयांत येवपी प्रवासी विमानाक अशीच बॉम्बान उडोवन दिवपाची धमकी मेळ्ळे उपरांत विमान गुजरातच्या जामनगर विमानतळा कडेन घुंवडायिल्लें.