मुंबय इंडियन्साचें फुडारपण  हरमनप्रीता कडेन  

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मुंबयः बायल प्रीमियर लीग सर्तीच्या उक्तावणाच्या सिझनांत मुंबय इंडियन्सान हरमनप्रीत कौराक तांच्या पंगडाची मुखेली केल्या. 4 मार्चा सावन ही लीग क्रिकेट सर्त सुरू जातली. ह्याच दिसा मुंबय इंडियन्स आनी गुजरात जायंट्स हाचे मदी डीवाय पाटील स्पोट्स अकादमी नवी मुंबय हांका पयलीं मॅच जातली.
33 वर्सां पिरायेच्या हरमनप्रीतान हालींच बायलांचे टी-20 संवसारीककरंड सर्तींत भारतीय पंगडाचें फुडारपण केल्लें. तिच्या ह्या भारतीय पंगडान सर्तीच्या सेमी फायनलींत प्रवेश केल्लो. 23 फेब्रुवारीक ऑस्ट्रेलिये आड जाल्ले पयले सेमी फायनलींत हरमनप्रीतान अर्द शेंकडो केल्लो, मात हे सर्तीत ताणे 5 मॅचींत फकत 118 धांवड्यो केल्लो.
मुंबय इंडियन्सान बायल प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्ती खातीर हरनप्रीतीक 1 कोटी 80 लाख रुपयांत विकतें घेतलां. तागेलें  बेस मोल 50 लाख रुपया आशिल्लें. मुंबय इंडियन्स, रॉयर चॅलेंजर्स, बंगळुरू आनी दिल्ली कॅपिटल्सान ताका आपल्या पंगडांत घेवपाचो नेटान यत्न केल्ले. मात तातूंत मुंबय इंडियन्साक येस मेळ्ळें. मुंबय इंडियन्स पंगड दादल्यांच्या आयपीएलांत सदांच बरी कामगिरी करीत आयला. आतां तांचे वतीन बायल लीग सर्तींत म्हाका खेळपाची संद मेळ्ळ्या. आनी म्हजे कडल्यान पंगडाच्यो जी अपेक्षा आसा ती हांव पुराय करपाचो यत्न करतलें अशें हरमनप्रीतान सांगलां.