मावण्ट मेरी हायस्कुलाक वस्तादपण

जैतिवंत मावण्ट मेरी हायस्कुलाच्या पंगडाक करंड भेटयतना मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

चिंचोणेंच्या मावण्ट मेरी हायस्कुलाच्या पंगडान 17 वर्सां पिराये सकयली सेंट जोसेफ वाझ फुटबॉल करंड सर्त जिखली. चिंचोणेंच्या अवर लेडी ऑफ होप चर्च मैदानाचेर जाल्ले फायनलींत ताणें नावेलीच्या पर्पेच्युअल सुकूर कॉन्वेंट हायस्कुलाक एका गोलान हारयलें. हो म्हत्वाचो गोल सोहेल शेखान केलो.

वैयक्तीक इनामांः सोहेल शेख (फायनतींतलो पयलो गोल, मावण्ट मेरी हायस्कूल), मेफर्न रिबेलो (फायनलींतलो उत्कृश्ट डिफॅण्डर, पर्पेच्युअल सुकूर कॉन्वेंट हायस्कूल), फयाझ लथयाले (फायनलींतलो उत्कृश्ट मिडफिल्डर, पर्पेच्युअल सुकूर कॉन्वेंट हायस्कूल), शॉन व्हिएगास (फायनलींतलो उत्कृश्ट गोलकीपर, मावण्ट मेरी हायस्कूल), ओम रायकार (सर्तींतलो उत्कृश्ट खेळघडो, मावण्ट मेरी हायस्कूल, असुम्प्ता कॉन्वेंट हायस्कूल, सार्झोरा (शिस्तीचो पंगड).