मल्टीपर्पझ, जवाहरलाल नेहरू, अवर लेडी फुडले फेरयेंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बोड्डेंच्या सरकारी मल्टीपर्पझ उच्च माध्यमीक हायस्कुलाच्या पंगडान आनी फातोड्डेंच्या जवाहरलाल नेहरू उच्च माध्यमीक हायस्कुलाच्या पंगडान आनी कुठ्ठाळीच्या पर्पेच्युअल सुकूर उच्च माध्यमीक हायस्कुलाच्या पंगडान 19 वर्सां पिराये सकयले चल्यांच्या आंतर उच्च माध्यमीक हायस्कुलाचे फुटबॉल सर्तीचे फुडले फेरयेंत सुवात मेळयली. सगल्यो मॅची धर्मापूर फुटबॉल मैदानाचेर जाल्यो.

पयले मॅचींत सरकारी मल्टीपर्पझ पंगडान मडगांवच्या आरएमएस उच्च माध्यमिकाच्या पंगडाक टायब्रेकरांत 7-6 अशा गोल फरकांनी हारयलो. निर्धारीत वेळाच्या खेळांत दोनूय पंगड 3-3 अशे बरोबरींत आशिल्ले.

मल्टीपर्पझा वतीन रॉयसन कुलासोन दोन जाल्यार अॅडबर्ग मास्कारेन्हस हाणें एक गोल केलो. आरएमएसा वतीन एस रेडकार, अमन मोहम्मद आनी सुमीत वेर्णेंकार हाणें दरेकी एक गोल केलो. टायब्रेकरांत सरकारी मल्टीपर्पझ पंगड जैतिवंत थारलो.

दुसरे मॅचींत जवाहरलाल नेहरू उच्च माध्यमिकान बोरीच्या विवेकानंद उच्च माध्यमिकाक टायब्रेकरांत हारयलो. निर्धारीत वेळाच्या खेळांत दोनूय पंगड 2-2 अशे बरोबरींत आशिल्ले. ग्लॅन फालेरो आनी आयमान मोहम्मद हांणी नेहरू पंगडा वतीन गोल केले. विवेकानंदा पंगडा वतीन विगदेश गावडे आनी नदाफ हांणी गोल केले.

दिसांतले तिसरे आनी निमाणे मॅचींत अवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल सुकुरान आल्त-बेतीच्या स्मृती उच्च माध्यमिकाक 3-2 फरकान हारयलो. अवर लेडी वतीन रोहनान दोन जाल्यार वलरॉय डायस हाणें एक गोल केलो. केशव स्मृती वतीन यासीर मोहम्मद आनी संजोस डीकॉस्ता हांणी दरेकी एक गोल केलो.