मणिपाल हॉस्पिटलांतजीआय मोटिलिटी केंद्र

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतांतल्या मुखेल भलायकी सेवा पुरवणदारांतलो एक आशिल्ल्या गोंयच्या मणिपाल हॉस्पिटलांत हालींच गॅस्ट्रोइन्टेस्टायनल केंद्र (जीआय) सुरू जालां. मॅनोमेट्री मशीन आशिल्ल्या उच्च तंत्रज्ञानाच्या जीआय मोटिलिटी केंद्राचें उक्तावण मंगळूरूच्या केएमसी हॉस्पिटलांतले प्राध्यापक आनी वैजकी जठरान्तरविज्ञान विभागाचे मुखेली डॉ बी व्ही तांतरी, मणिपाल हॉस्पिटल गोंयचे संचालक सुरेंद्र प्रसाद, वरिश्ठ सर्जन डॉ महेश नायक, वैजकी सल्लागार डॉ. रोहन बडवे, वैजकी अधीक्षक डॉ आदित्य गोसावी, हरिप्रसादक (विक्री आनी विपणन पंगड, मणिपाल हॉस्पिटल) ह्या वेळार हजर आशिल्ले.
डॉ तांतरी हांकां जठरान्तरविज्ञानाच्या मळार 35 वर्सां परस चड काम करपाचो अणभव आसा. तांणी राश्ट्रीय आनी आंतरराश्ट्रीय नेमाळ्यांनी 50 परस चड निबंद उजवाडायल्यात.
पचन तंत्राच्या स्नायूंची समन्वयात्मक, ल्हारां सारकी हालचाल, जीं वेगवेगळ्या भागांतल्यान अन्न धुकलतात. जठरान्तरांतल्या हालचालींत व्यत्यय आयल्यार वेगवेगळीं लक्षणां, दुखप वा अस्वस्थताय आनी पोशक तत्वांचें शोशण उणें जावं येता. ह्या वेळार जीआय मॉर्टॅलिटी सेंटर आनी मॅनोमेट्रीचेर लाँच व्हिडियो सादर केलो.
ह्या संदर्भार उलयतना डॉ तांतरी हांणी सांगलें, कोंकण ते कारवार वाठारांतलो हो एकमेव प्रकल्प. हांगां एकेच कडेन प्रगत तंत्रगिन्यान आनी तज्ञ मेळटले. गोंयच्या मणिपाल हॉस्पिटलांतल्या तज्ञां कडल्यान मेळपी सगळ्यांत बऱ्यो वैजकी सेवा मेळटल्यो अशी आस्त आनी विस्वास आसा.
जीआय मोटिलिटी केंद्रांत प्रगत जीआय मोटिलिटी लॅबोरेटरी आसा. हें केंद्र अन्ननलिका मॅनोमेट्री, अॅनोरेक्टल मॅनोमेट्री, 24 वरां दुयेंती सेवा, इम्पेडन्स स्टडी आनी बायोफीडबॅक थेरपी सयत वैजकी सेवा मेळटा. गिळपाची अडचण, रिफ्रॅक्टरी डिसपेप्सिया, जीईआरडी, चिरकालीन बडबड आनी शौच विकार अशा दुयेंतींचेर हांगा उपचार करूं येतात अशें डॉ. बडवे हांणी सांगलें.
सुरेंद्र प्रसाद हांणी सांगलें, दुयेंतींक दर्जेदार सेवा दिवपी मणिपाल हॉस्पिटलांतल्या जीआय मोटिलिटी केंद्राचो दुयेंतींक फायदो जातलो.