मडगांव- तिरुपती  विशेश रेल्वे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
बेळगांवः दक्षीण मध्य रेल्वेन भाविकां खातीर मडगांव- तिरुपती अशी विशेश रेल्वे सुरू केल्या. रेल्वे नंबर  07451  ही  शुक्रार 10 फेब्रुवारीक तिरुपती स्टेशनांतल्यान सकाळीं 11.30 वराचेंर सुटल्ली आनी शेनवार 11 फेब्रुवारीक सकाळीं 5 वरांचेर मडगांवां पावतली.
ही रेल्वे रेनीगुंटा, कुड्डापाह, येरागुगंटल, ताडिपात्री, गुटी, गंटकल, बेल्लारी,  तोरांगुल्ला, होसपेट, मुनीराबाद, कोप्पल, गडग, अन्नीगेरी, एसएसएस हुबळी, धारवाड, अल्नावर, लोंडा, कॅसलरॉक, कुळें आनी कुडचडें स्टेशनांत थांबतली. हे रेल्वेंत 2 एसी तीन टियर कोच, 10 सेकंड क्लास स्लीपर कोच,  8 जनरल सेकंड क्लास कोच  आसतले.