मडगांवां 26 जानेवारीक कोंकणी कविता सर्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: मडगांवच्या गोमन्त कला असोसिएशनान आपल्या 45व्या वर्धापन दिसा निमतान बिरेस्तार ता. 26 जानेवारीक सांजेच्या 3 वरांचेर मडगांवच्या रवीन्द्र भवनांत अखील गोंय उच्चमाध्यमीक आनी महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर कोंकणी कविता सर्तीचें आयोजन केलां. ही सर्त आदले मुख्याध्यापक सर्गेस्त र. वी. जोगळेकार हांचे यादीन आयोजीत केल्या. 

हे सर्तींत गोंयच्या खंयच्याय माध्यमीक आनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांक वांटो घेवपाक मेळटलो. सर्तींत सादर करपी कविता स्वता बरयल्ली आसची आनी ती ह्यान पयलीं खंयच वाचिल्ली वा प्रसिद्ध जाल्लीं आसची न्हय. कविता सादर करपा खातीर सात मिनटां दितले. सर्तकांनी येतना वाचपी कवितेच्यो तीन प्रती वांगडा हाडप गरजेचें. तशेंच स्वताचें वळखपत्र वांगडा हाडचें. सर्तींतल्या पयल्या पांच क्रमांकांचेर येवपी कवितांक 2000, 1500, 1000, 750 आनी 500 रुपया अशी रोख इनामां आनी यादस्तीक भेटयतले. 

इत्सूक विद्यार्थ्यांनी आपलीं नांवां 23 जानेवारी पयलीं पुर्वी मंगेश बोरकार (9422441204) ह्या क्रमांकाचेर वा सरचिटणीस, गोमन्त कला असोसिएशन, एम. आर. बोरकार, 32-ए, आबाद फारिया रोड, मुरमुटी, मडगांव गोंय ह्या नाम्यार धाडचीं. तशेंच gomantkalaassociationgmail.com ह्या ईमेलचेर आपल्यो कविता धाडच्यो, अशें आयोजकांनी कळयलां.