भारतान केलो न्युझिलॅण्डाचो धूप

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान भारतान तिसरे वन डे मॅचींत न्युझिलॅण्डाक 90 धांवड्यांनी हारयलो. ह्या जैता सयत भारतान तीन मॅचींचे माळेंत क्लीन स्वीप केलें. ह्या जैतान भारतान वन डे रॅंकिंगेंतली पयली सुवात मेळयली. टी-20त पयलींच पयले सुवातेर आसा, जाल्यार टॅस्टींत दुसरे सुवातेर आसा.

भारतान तिसरे खेपे न्युझिलॅण्डा आड क्लीन स्वीप केलें.हाचे पयलीं 1988 आनी 2010 अशें केल्लें. भारतान सेगीत सातवी वन डे मॅच जिखली.

हांगाच्या होळकर मैदानाचेर न्युझिलॅण्डान टॉस जिखून भारताक पयलीं बॅटींग करपाचें आमंत्रण दिलें. पूण, ताचो हो निर्णय चुकलो. भारतान निर्धारीत 50 ओव्हरींनी 9 विकेटी वगडावन 385 धांवड्यो केल्यो. शुभमन गिलान 78 बॉलांनी 112 धांवड्यो केल्यो. जाल्यार रोहित शर्मान 85 बॉलांनी 101 धांवड्यो केल्यो. ह्या दोगां खेरीत हार्दिक पांड्यान लेगीत बरी बॅटींग केली. ताणें 38 बॉ़लांनी 54 धांवड्यो केल्यो.

न्युझिलॅण्डा वतीन जॅकब डफी आनी ब्लेयर टिकनर हांणी दरेकी तीन विकेटी घेतल्यो.

मोखीचो फाटलाव करतना न्युझिलॅण्डाचो डाव 41.2 ओव्हरींनी 295चेर सोंपलो. ड्वेन कॉन्वेन 138 धांवड्यांची खेळी केली. पूण, ताका आपल्या पंगडाक जैत मेळोवन दिवपाक जमलें ना. कॉन्वे खेरीत हॅन्री निकल्सान 42 आनी मायकल ब्रेसवेलान 26 धांवड्यो केल्यो.

भारता वतीन शार्दुल ठाकूरान आनी कुलदीप यादवान दरेकी तीन विकेटी घेतल्यो. जाल्यार युजवेंद्र चहलान दोन विकेटी घेतल्यो. हार्दिक पांड्या आनी उमरान मलिक हांकां दरेकी एक विकेट फावो जाली.

बॅट्समनांक मजत करपी खेळपट्टीचेर न्युझिलॅण्ड बरो बॅटींग करतलो अशें दिशिल्लें. पूण, हार्दिक पांड्यान पयलेच ओव्हरींत फिन अॅलनाक बाद केलो. ते उपरांत कॉन्वे आनी हॅन्री निकोल्स हांणी दुसरे विकेटी खातीर 106 धांवड्यांची भागिदारी करून न्युझिलॅण्डाचो डाव रुळाचेर हाडलो. पूण, कुलदीप यादवान निकोल्साक (42) एलबीडब्ल्यू बाद करून ही जोडी फोडली. कॉन्वेन एक बाजू सांबाळून धरली. ताणें 71 बॉलांनी शेंकडो पुर्ण केलो. कॉन्वे आनी डॅरेल मिचेल हांची सेट जाल्ली जोडी शार्दुल ठाकूरान अनपेक्षीत बावन्सर घालून फोडली. हे जोडयेन 78 धांवड्यांची भागिदारी केली. मिचेल 24 धांवड्यांचेर बाद जालो. शार्दुलान फुडले ओव्हरींत मुखेली टॉम लॅथमाक (0) बाद करून मॅच घुंवडायली.

फुडले ओव्हरींत शार्दुल ठाकूरान ग्लॅन फिलिप्साक (5) बाद करून भारताची आस्त वाडयली.

न्युझिलॅण्डाचो अर्दो पंगड 200चेर तंबूंत परतून गेल्लो. कॉन्वे मैदानाचेर आशिल्ल्यान तो ही मॅच घुंवडावपाक शकता अशें भारताच्या क्रिकेट मोग्यांक दिसपाक लागिल्लें. न्युझिलॅण्डाक अखेरच्या 20 ओव्हरींनी णवचे सरासरीन धांवड्यो करपाची गरज आशिल्ली. कॉन्वेन आनीक आक्रमक खेळ करपाचें थारायलें. पूण, उमरान मलिकाच्या बॉलाचो ताका अदमास आयलो ना आनी रोहित शर्माच्या हातांत कॅछ दिवन परतून गेलो. कॉन्वेन 100 बॉलांनी 12 चवके आनी आठ सक्यांचे मजतीन 138 धांवड्यो केल्यो.

मायकल ब्रेसवेल आनी मिचेल सॅंटनर ही जोडी खेळपट्टीचेर आशिल्ली. भारताच्या क्रिकेट मोग्यांक पयले वन डे मॅचीची याद आयली. हेच जोडयेन पयले मॅचींत भारताक घाम काडिल्लो. हे खेपे मात तांकां तशें करपाक जमलें ना. कुलदीप यादवान ब्रेसवेलाक (26) बाद केलो. इशान किशनान ताका स्टम्प बाद केलो. कुलदीपान उपरांत न्युझिलॅण्डाक आनीक एक धपको दितना ल्योकी फर्ग्युसनाक (7) बाद केलो.