भांगराचें मोल वाडलें10 ग्रामांक 56,336 रुपया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगराचें मोल सोमारा सगळ्यांत चड वाडलें. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनाच्या (IBJA) संकेतथळा प्रमाण 9 जानेवारीक बुलियन बाजारांत भांगर 749 रुपया वाडून 56,336 रुपया जालें. ताचे आदीं ऑगस्ट 2020 वर्सा भांगराचें मोल वाडिल्लें. त्या वेळार 10 ग्राम भांगराक 56 हजार 200 रुपया फारीक करचे पडटाले. तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण, अंदूं भांगराचें मोल 64 हजारां मेरेन पावपाची शक्यताय आसा.
कॅरेटच्या हिशोबान भांगर
कॅरेट दर (रुपये/ 10 ग्राम)
24 56,336
23 56,110
22 51,604
18 42,252
रुप्याच्या दरांतय वाड….
दुसरे वटेन सोमारा रुप्याच्या मोलांतूय बरीच वाड जाली. बुलियन बाजारांत, रुप्याचें मोल 1,186 वाडून दर किलो 69,074 जालें. 6 जानेवारीक रुप्याचें मोल 67,888 आशिल्लें.
भांगर- रुप्याच्या मोलांत फाटल्या वर्साय वाड जाल्या. 2022 वर्सा भांगर 48,279 रुपया आशिल्लें तें 54,867 रुपया दर 10 ग्रामान वाडलें. म्हळ्यार फाटल्या वर्सा भांगराच्या दरांत 6588 रुपया वाड जाल्या. रुप्याचें मोलूय फाटल्या वर्सा 62,035 रुपया आशिल्लें तें 68,092 रुपया दर किलोग्राम जालें. म्हळ्यार 6,057 रुपया वाडलें.
भांगर 64 हजारां मेरेन वचूं येता
अर्थीक अनिश्चीततायेक लागून आरबीआय सारकिल्ल्या संवसारभरांतल्या एपेक्स बँकांनी भांगराची सांठवण करपाक सुरवात केल्या. केडिया अॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया हांचे म्हायती प्रमाण, केंद्रीय बँकांनी भांगर विकतें घेवप हो एक सकारात्मक संकेत.
हाका लागून भांगराच्या दरांक आदार मेळटलो. केडिया हांच्या म्हणण्या प्रमाण 2023 वर्सा भांगराचें मोल 64 हजार मेरेन पावतले.
1947 त भांगर 88.62 रुपया आशिल्लें
फाटल्या 75 वर्सांत भांगर आनी रुपें खूब म्हारग जालां. 1947 वर्सा देश स्वतंत्र जालो
तेन्ना 1 तोळो भांगरा खातीर 88.62 रुपया मेजचे पडटाले.
आनी आतां ह्याच भांगराक 56 हजारां परस चड रुपया दिवचे पडटात.
म्हळ्यार तेन्ना सावन आतां मेरेन भांगर 631 पटींनी (631.98%) म्हारग जालां. तशेंच स्वातंत्र्या उपरांत रुप्याचें मोल 644 पटींनी वाडलां. 1947 वर्सा रुप्याचें मोल 107 रुपया किलो आशिल्लें. आतां तें 69,074 रुपया जालां.