बोपन्ना-मिडलकूप क्वॉर्टरफायनलींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रोहन बोपन्ना आनी मेटवे मिडलकूप हे भारत-डॅच जोडयेन जबरदस्त प्रदर्शन करतना माटे पाव्हीक आनी निकोल मॅकटीक हे जोडयेक हारोवन फ्रॅंच ओपनाच्या दादल्यांच्या दोट्टी गटाचे क्वॉर्टर फायनलींत सुवात मेळयली.

रोहन बोपन्नान सदचे भशेन खरतनाक सर्वीस केली. जाल्यार मिडलकूपान चेपणाखाला उत्कृश्ठ संयम राखलो. हे जोडयेन पांच मॅच पॉयण्ट वाटावन प्रतिस्पर्धी जोडयेक हारयलो.

बोपन्ना-मिडलकूप हे जोडयेन दोन वरां आनी 32 मिनटां मेरेन चलिल्ले मॅचींत पाव्हीक-मॅकटीक हे जोडयेक 6-7, 7-6 आनी 7-6 अशा सेटांनी हारयलो.

पाव्हीक-मॅकटीक हे जोडयेन पयलो सेट जिखलो, जाल्यार दुसरो सेट बोपन्ना-मिडलकूप हे जोडयेन जिखलो. ताका लागून तिसरो सेट सामको म्हत्वाचो थारलो. तिसरे सेटाचे सुरवातीचे गेमींत पाव्हीक-मॅकटीक जोडयेक ब्रेकाची संद मेळ्ळी. उपरांत दुसरी गेम जिखून पाव्हीक-मॅकटीक जोडयेन 2-0 अशी आघाडी घेतली. बोपन्ना आपली सर्वीस राखली. पाव्हिकान लेगीत आपली सर्वीस राखिल्ल्यान पाव्हीक-मॅकटीक जोडयेक 3-1 अशी आघाडी मेळोवपाक संद मेळ्ळी.

मिडलकूपाचे सर्विसाचेर बोपन्नान नेटाच्या लागसार बॅकहॅण्ड चूक केली ताका लागून तिसरो सेट टाय ब्रेकरांत पावलो. 10वे गेमींत मॅकटीक सर्वीस करतना चेपणाखाला दिसलो. एक मॅच पॉयण्टान फाटीं पडिल्ल्या मिडलकूपाचो विनर आनी उपरांत बोपन्नाचो फोरहॅण्डाचेर उत्कृश्ठ विनर मारून 5-5 अशी बरोबरी सादली. ते उपरांत बोपन्नान आपलो उत्कृश्ठ खेळ करीत सेट आनी मॅच जिखून दिली.