बोडगिणी म्हापश्यां भांगराची सरपळी फारायली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: बोडगिणी म्हापश्यां बोशान इमारती मुखार एके बायलेची 4.40 लाखांची भांगराची सरपळी झोमून दोग दुचाकी चालकांनी धांव मारली. हो चोरयेचो प्रकार बोडगेश्वर जात्रेंत घडलो.

ही घडणूक फाटल्या बिरेस्तारा 5 तारखेक रातच्या 8.15 वरांचेर घडली. कागाळदार प्रसन्ना बिनू (घाटेश्वरनगर, खोर्ली आनी मूळ केरळ) ही बायल आपल्या कुटुंबा सयत जात्रेक आयिल्ली. जात्रेंतल्यान हें कुटुंब घरा चलत वतालें.

बोशान इमारती मुखार ते पावतकूच दोग अनवळखी चोर वेस्पा स्कुटरी वयल्यान आयले आनी तातूंतल्या फाटल्या बशिल्ल्या दुबावितान कागाळदाराच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी झोमून तांणी धांव मारली.

चोरयेक गेल्ली भांगराची सरपळी 84 ग्राम वजनाची आसून तिचें मोल 4 लाख 40 हजार रुपया आसा. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी अनवळखी चोरां आड गुन्यांव दाखल केला. फुडलो तपास पुलीस करतात.